HL62.1/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN110 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V)  HL62.1/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN125 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V)  HL62.1/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN160 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V)  HL62.1/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN70 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V)  HL62.1B/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN110 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V), pochôdzna  HL62.1B/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN125 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V), pochôdzna  HL62.1B/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN160 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V), pochôdzna  HL62.1B/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN70 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V), pochôdzna  HL62.1BF/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálneStrešný vpust DN110 vertikálny s PP límcom a ohrevom (10-30W/230V), pochôdny - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BF/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálneStrešný vpust DN125 vertikálny s PP límcom a ohrevom (10-30W/230V), pochôdzny - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BF/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálneStrešný vpust DN75 vertikálny s PP límcom a ohrevom (10-30W/230V), pochôdzny - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BH/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN110 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou a ohrevom (10-30W/230V), pochôdzna  HL62.1BH/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN125 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou a ohrevom (10-30W/230V), pochôdzna  HL62.1BH/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN160 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou a ohrevom (10-30W/230V), pochôdzna  HL62.1BH/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN70 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou a ohrevom (10-30W/230V), pochôdzna  HL62.1BP/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN110 s PVC-limcom a ohrevom (10-30W/230V). Pochôdzny - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BP/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN125 s PVC-limcom a ohrevom (10-30W/230V). Pochôdzny - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BP/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN160 s PVC-limcom a ohrevom (10-30W/230V). Pochôdzny - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BP/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN75 s PVC-limcom a ohrevom (10-30W/230V). Pochôdzny - 148x148mm/137x137mm  HL62.1F/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálneStrešný vpust DN110 vertikálny s PP límcom a ohrevom (10-30W/230V),  HL62.1F/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálneStrešný vpust DN125 vertikálny s PP límcom a ohrevom (10-30W/230V),  HL62.1F/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálneStrešný vpust DN75 vertikálny s PP límcom a ohrevom (10-30W/230V),  HL62.1FSafe/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálneBezpečnostný - strešný vpust DN110 s PP límcom, ohrevom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1FSafe/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálneBezpečnostný - strešný vpust DN125 s PP límcom, ohrevom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1FSafe/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálneBezpečnostný - strešný vpust DN75 s PP límcom, ohrevom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1H/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN110 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou a ohrevom (10-30W/230V),  HL62.1H/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN125 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou a ohrevom (10-30W/230V),  HL62.1H/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN160 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou a ohrevom (10-30W/230V),  HL62.1H/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN70 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou a ohrevom (10-30W/230V),  HL62.1HSafe/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieBezpečnostný - strešný vpust DN110 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, ohrevom výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1HSafe/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieBezpečnostný - strešný vpust DN125 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, ohrevom výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1HSafe/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieBezpečnostný - strešný vpust DN160 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, ohrevom výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1HSafe/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieBezpečnostný - strešný vpust DN75 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, ohrevom výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1P/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN110 s PVC-limcom a ohrevom (10-30W/230V)  HL62.1P/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN125 s PVC-limcom a ohrevom (10-30W/230V)  HL62.1P/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN160 s PVC-limcom a ohrevom (10-30W/230V)  HL62.1P/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN75 s PVC-limcom a ohrevom (10-30W/230V)  HL62.1PSafe/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecBezpečnostný - strešný vpust DN110 s PVC límcom, ohrevom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1PSafe/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecBezpečnostný - strešný vpust DN125 s PVC límcom, ohrevom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1PSafe/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecBezpečnostný - strešný vpust DN160 s PVC límcom, ohrevom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1PSafe/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecBezpečnostný - strešný vpust DN75 s PVC límcom, ohrevom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1Safe/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementBezpečnostný - strešný vpust DN110 s ohrevom s výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1Safe/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementBezpečnostný - strešný vpust DN125 s ohrevom s výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1Safe/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementBezpečnostný - strešný vpust DN160 s ohrevom s výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62.1Safe/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementBezpečnostný - strešný vpust DN75 s ohrevom s výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN110 s izolačným tanierom  HL62/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN125 s izolačným tanierom  HL62/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN160 s izolačným tanierom  HL62/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN70 s izolačným tanierom  HL62B/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN110 s izolačným tanierom, pochôdzna 148x148mm/137x137mm  HL62B/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN125 s izolačným tanierom, pochôdzna 148x148mm/137x137mm  HL62B/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN160 s izolačným tanierom, pochôdzna 148x148mm/137x137mm  HL62B/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DN70 s izolačným tanierom, pochôdzna 148x148mm/137x137mm  HL62BF/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálneStrešný vpust DN110 vertikálny s PP límcom, pochôdny - 148x148mm/137x137mm  HL62BF/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálneStrešný vpust DN125 vertikálny s PP límcom, pochôdny - 148x148mm/137x137mm  HL62BF/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálneStrešný vpust DN75 vertikálny s PP límcom, pochôdny - 148x148mm/137x137mm  HL62BH/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN110 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou , pochôdzny 148x148mm/137x137mm  HL62BH/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN125 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou , pochôdzny 148x148mm/137x137mm  HL62BH/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN160 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou , pochôdzny 148x148mm/137x137mm  HL62BH/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN70 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou , pochôdzny 148x148mm/137x137mm  HL62BP/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN110 s PVC-limcom pochôdzny - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN125 s PVC-limcom pochôdzny - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN160 s PVC-limcom pochôdzny - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN75 s PVC-limcom pochôdzny - 148x148mm/137x137mm  HL62F/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálneStrešný vpust DN110 vertikálny s PP límcom  HL62F/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálneStrešný vpust DN125 vertikálny s PP límcom  HL62F/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálneStrešný vpust DN75 vertikálny s PP límcom  HL62FSafe/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálneBezpečnostný - strešný vpust DN110 s PP límcom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62FSafe/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálneBezpečnostný - strešný vpust DN125 s PP límcom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62FSafe/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálneBezpečnostný - strešný vpust DN75 s PP límcom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62H/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN110 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou  HL62H/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN125 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou  HL62H/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN160 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou  HL62H/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DN70 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou  HL62HSafe/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieBezpečnostný - strešný vpust DN110 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62HSafe/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieBezpečnostný - strešný vpust DN125 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62HSafe/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieBezpečnostný - strešný vpust DN160 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62HSafe/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieBezpečnostný - strešný vpust DN75 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62P/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN110 s PVC-limcom  HL62P/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN125 s PVC-limcom  HL62P/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN160 s PVC-limcom  HL62P/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DN75 s PVC-limcom  HL62PSafe/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecBezpečnostný - strešný vpust DN110 s PVC límcom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62PSafe/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecBezpečnostný - strešný vpust DN125 s PVC límcom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62PSafe/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecBezpečnostný - strešný vpust DN160 s PVC límcom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62PSafe/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecBezpečnostný - strešný vpust DN75 s PVC límcom, výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62Safe/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementBezpečnostný - strešný vpust DN110 s výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62Safe/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementBezpečnostný - strešný vpust DN125 s výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62Safe/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementBezpečnostný - strešný vpust DN160 s výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL62Safe/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementBezpečnostný - strešný vpust DN75 s výškovo nastaviteľnou prepadovou hranou  HL63.1/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DrainBox DN110 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V)  HL63.1/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DrainBox DN125 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V)  HL63.1/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DrainBox DN70 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V)  HL63.1H/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DrainBox DN110 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou a ohrevom (10-30W/230V),  HL63.1H/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DrainBox DN125 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou a ohrevom (10-30W/230V),  HL63.1H/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DrainBox DN70 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou a ohrevom (10-30W/230V),  HL63.1P/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DrainBox DN110 s PVC-limcom a ohrevom (10-30W/230V)  HL63.1P/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DrainBox DN125 s PVC-limcom a ohrevom (10-30W/230V)  HL63.1P/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DrainBox DN75 s PVC-limcom a ohrevom (10-30W/230V)  HL63/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DrainBox DN110 s izolačným tanierom  HL63/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DrainBox DN125 s izolačným tanierom  HL63/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementStrešný vtok DrainBox DN70 s izolačným tanierom  HL63H/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DrainBox DN110 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou  HL63H/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DrainBox DN125 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou  HL63H/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vtok DrainBox DN70 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou  HL63P/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DrainBox DN110 s PVC-limcom  HL63P/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DrainBox DN125 s PVC-limcom  HL63P/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecStrešný vpust DrainBox DN75 s PVC-limcom  HL65Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementNadstavec 300mm/d 125mm s izolačným tanierom  HL65HKatalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieNadstavec 300mm/d 125mm s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou  HL65PKatalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecNadstavec 345mm/d125mm s PVC límcom  HL69/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementRenovačný strešný vtok pre DN110  HL69/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementRenovačný strešný vtok pre DN125  HL69/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementRenovačný strešný vtok pre DN160  HL69/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Prítlačný elementRenovačný strešný vtok pre DN70  HL69H/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieRenovačný strešný vtok pre DN110 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou  HL69H/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieRenovačný strešný vtok pre DN125 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou  HL69H/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieRenovačný strešný vtok pre DN160 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou  HL69H/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieRenovačný strešný vtok pre DN70 s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou  HL69P/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecRenovačný strešný vpust s PVC-limcom pre DN110  HL69P/2Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecRenovačný strešný vpust s PVC-limcom pre DN125  HL69P/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecRenovačný strešný vpust s PVC-limcom pre DN160  HL69P/7Katalog / Strešné vpusty / vertikálne / PVC-límecRenovačný strešný vpust s PVC-limcom pre DN75  HL80.3Katalog / Strešné vpusty / otočné / Izolačná prírubaStrešný vpust DN50/75 otočný a košíkom na zachytávanie nečistôt  HL80.3HKatalog / Strešné vpusty / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieStrešný vpust DN50/75 otočný s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou a košíkom na zachytávanie nečistôt  HL603/1Katalog / Strešné vpusty / vertikálnePotrubná protizápachová klapka DN110  HL603/5Katalog / Strešné vpusty / vertikálnepotrubná protizápachová klapka DN160

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.