HL16Përmbledhja e artikullit / sifone vaskeBërryl shkarkimi DN40x6/4"  HL51Përmbledhja e artikullit / sifone vaske / pjesë shtesëSet shkarkimi dhe mbimbushje 6/4" për pjatë dushi, vaska banje  HL500-5/4Përmbledhja e artikullit / sifone vaske / produkteSifon vaske DN40/50x5/4' me nyje sferike  HL500-6/4Përmbledhja e artikullit / sifone vaske / produkteSifon vaske DN40/50x6/4' me nyje sferike  HL500N-5/4Përmbledhja e artikullit / sifone vaske / produkteSifon vaske DN40/50x5/4"  HL500N-6/4Përmbledhja e artikullit / sifone vaske / produkteSifon vaske DN40/50x6/4'  HL555NPërmbledhja e artikullit / sifone vaske / produkteSet shkarkimi dhe mbimbushje për vaskë 6/4" me sifon me nyje sferike DN50/40 përfshi bashkues tubash 8-13mm si dhe kabllo bouden 60cm  HL555N.0Përmbledhja e artikullit / sifone vaske / produkteSet shkarkimi dhe mbimbushje për vaskë 6/4" me sifon me nyje sferike DN50/40 përfshi bashkues tubash 8-13mm si dhe kabllo bouden 60cm, pa transparenca  HL555N.1Përmbledhja e artikullit / sifone vaske / pjesë shtesëPjesë transparente krom  HL555N.2Përmbledhja e artikullit / sifone vaske / pjesë shtesëPjesë transparente tunxh i pandryshkshëm  HL555N.3Përmbledhja e artikullit / sifone vaske / pjesë shtesëPjesë transparente e bardhë  HL555N.4Përmbledhja e artikullit / sifone vaske / pjesë shtesëPjesë transparente flori  HL555N.L.0Përmbledhja e artikullit / sifone vaske / produkteSet shkarkimi dhe mbimbushje për vaskë 6/4" me sifon me nyje sferike DN50/40 përfshi bashkues tubash 8-13mm si dhe kabllo bouden 80cm, pa transparenca  HL560NPërmbledhja e artikullit / sifone vaske / produkteSet prurje, shkarkimi dhe mbimbushje për vaskë 6/4" me sifon me nyje sferike DN50/40 përfshi bashkues tubash 8-13mm, hyrje 3/4", kabllo bouden 60cm dhe pjesë transparenten krom  HL560N.2Përmbledhja e artikullit / sifone vaske / produkteSet prurje, shkarkimi dhe mbimbushje për vaskë 6/4" me sifon me nyje sferike DN50/40 përfshi bashkues tubash 8-13mm, hyrje 3/4", kabllo bouden 60cm dhe pjesë transparenten tunxh i pandryshkshëm  HL560N.LPërmbledhja e artikullit / sifone vaske / produkteSet prurje, shkarkimi dhe mbimbushje për vaskë 6/4" me sifon me nyje sferike DN50/40 përfshi bashkues tubash 8-13mm, hyrje 3/4", kabllo bouden 80cm dhe pjesë transparenten krom