HL3Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëSiguresë moskthimi 1"  HL6Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëRakorderi dopio 6/4"x3/4"  HL10/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub vazhdues DN40  HL10/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub vazhdues DN50  HL11/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub këndor vazhdues DN40  HL11/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub këndor vazhdues DN50  HL12.1Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëUnazë fileto 5/4"x6/4"  HL12.2Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëUnazë fileto 6/4"x6/4"  HL12.3Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëUnazë fileto 6/4"x5/4"  HL12.4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëUnazë fileto 2"x6/4"  HL13.0/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN40x6/4" transparent me lidhje për lavatriçe  HL13/30Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN32x5/4" me lidhje për lavatriçe  HL13/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN40x6/4" me lidhje për lavatriçe  HL13/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN50x6/4" me lidhje për lavatriçe  HL13-2/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN40x6/4" me 2 lidhje për lavatriçe  HL13G.0/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN40x6/4" transparent  HL13G/30Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN32x5/4"  HL13G/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN40x6/4"  HL13G/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN50x6/4"  HL14/90Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëPiletë (Valvul shporte) për hapje shkarkimi d 90mm, fileto 6/4"  HL15-5/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëPiletë 5/4" me fileto 6/4"  HL15-6/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëPiletë 6/4" me fileto 6/4"  HL15U-5/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëPiletë 5/4" me element mbimbushjeje dhe fileto 6/4"  HL15U-6/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëPiletë 6/4" me element mbimbushjeje dhe fileto 6/4"  HL15U-90Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëPiletë 3" me element mbimbushjeje dhe fileto 6/4"  HL22Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40x6/4"  HL23Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40x6/4"  HL24-5/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40x5/4" me 2 valvula  HL24-6/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40x6/4" me 2 valvula  HL24U-5/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40 me valvula 5/4" dhe tub mbimbushje  HL24U-6/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40 me valvula 6/4" dhe tub mbimbushje  HL25U-6/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40 me valvula 6/4" dhe tub mbimbushje për shkarkim dopjo reversibël  HL26Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëRakorderi që kursen hapësirë DN40x6/4"  HL27Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40x6/4" për shkarkim i dyfishtë me lartësi të ndryshme  HL28Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40x6/4" për shkarkim i trefishtë  HL100/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon DN40x6/4" me nyje sferike dhe lidhje për lavatriçe  HL100/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon DN50x6/4" me nyje sferike dhe lidhje për lavatriçe  HL100G/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon DN40x6/4" me nyje sferike  HL100G/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon DN50x6/4" me nyje sferike  HL126.2/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon që kursen hapësirë DN40x6/4" me nyje sferike, lidhje për lavatriçe dhe tub shkarkimi DN40x6/4"  HL126.2/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon që kursen hapësirë DN50x6/4" me nyje sferike, lidhje për lavatriçe dhe tub shkarkimi DN40x6/4"  HL126/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon që kursen hapësirë DN40x6/4" me nyje sferike dhe lidhje për lavatriçe  HL126/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon që kursen hapësirë DN50x6/4" me nyje sferike dhe lidhje për lavatriçe

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.