HL3Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëSiguresë moskthimi 1"  HL6Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëRakorderi dopio 6/4"x3/4"  HL10/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub vazhdues DN40  HL10/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub vazhdues DN50  HL11/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub këndor vazhdues DN40  HL11/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub këndor vazhdues DN50  HL12.1Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëUnazë fileto 5/4"x6/4"  HL12.2Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëUnazë fileto 6/4"x6/4"  HL12.3Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëUnazë fileto 6/4"x5/4"  HL12.4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëUnazë fileto 2"x6/4"  HL13.0/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN40x6/4" transparent me lidhje për lavatriçe  HL13/30Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN32x5/4" me lidhje për lavatriçe  HL13/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN40x6/4" me lidhje për lavatriçe  HL13/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN50x6/4" me lidhje për lavatriçe  HL13-2/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN40x6/4" me 2 lidhje për lavatriçe  HL13G.0/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN40x6/4" transparent  HL13G/30Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN32x5/4"  HL13G/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN40x6/4"  HL13G/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub zhytës DN50x6/4"  HL14/90Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëPiletë (Valvul shporte) për hapje shkarkimi d 90mm, fileto 6/4"  HL15-5/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëPiletë 5/4" me fileto 6/4"  HL15-6/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëPiletë 6/4" me fileto 6/4"  HL15U-5/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëPiletë 5/4" me element mbimbushjeje dhe fileto 6/4"  HL15U-6/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëPiletë 6/4" me element mbimbushjeje dhe fileto 6/4"  HL15U-90Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëPiletë 3" me element mbimbushjeje dhe fileto 6/4"  HL22Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40x6/4"  HL23Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40x6/4"  HL24-5/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40x5/4" me 2 valvula  HL24-6/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40x6/4" me 2 valvula  HL24U-5/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40 me valvula 5/4" dhe tub mbimbushje  HL24U-6/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40 me valvula 6/4" dhe tub mbimbushje  HL25U-6/4Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40 me valvula 6/4" dhe tub mbimbushje për shkarkim dopjo reversibël  HL26Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëRakorderi që kursen hapësirë DN40x6/4"  HL27Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40x6/4" për shkarkim i dyfishtë me lartësi të ndryshme  HL28Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / pjesë shtesëTub shkarkimi DN40x6/4" për shkarkim i trefishtë  HL100/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon DN40x6/4" me nyje sferike dhe lidhje për lavatriçe  HL100/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon DN50x6/4" me nyje sferike dhe lidhje për lavatriçe  HL100G/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon DN40x6/4" me nyje sferike  HL100G/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon DN50x6/4" me nyje sferike  HL126.2/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon që kursen hapësirë DN40x6/4" me nyje sferike, lidhje për lavatriçe dhe tub shkarkimi DN40x6/4"  HL126.2/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon që kursen hapësirë DN50x6/4" me nyje sferike, lidhje për lavatriçe dhe tub shkarkimi DN40x6/4"  HL126/40Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon që kursen hapësirë DN40x6/4" me nyje sferike dhe lidhje për lavatriçe  HL126/50Përmbledhja e artikullit / sifone kuzhine / produkteSifon që kursen hapësirë DN50x6/4" me nyje sferike dhe lidhje për lavatriçe