HL2Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëRakorderi dopio për lavatriçe me siguresë moskthimi  HL2.0Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëRakorderi dopio për lavatriçe me siguresë moskthimi, me guarnacion të sheshtë  HL2.1Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për lavatriçe me siguresë moskthimi dhe valvul ajrimi  HL17Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëManikotë universale 6/4"xDN40x3/4"  HL18Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëAdapter bërryli universal 6/4"x3/4"  HL19Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për bërryl për lavatriçe 1"x3/4"  HL19.0Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për bërryl për lavatriçe 1"x3/4", me guarnacion të sheshtë  HL19.1Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për guarnacion për lavatriçe DN40xDN32  HL19.2Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për bërryl për lavatriçe për zorrë 8-13mm  HL19.CPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për bërryl për lavatriçe 1"x3/4", krom  HL19.GPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për bërryl për lavatriçe 1"x3/4", gri  HL400Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 - 160x110mm  HL400ECOPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkterecessed washing device trap DN40/50  HL404Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me lidhje për në ajrimi me tub - 110x225mm  HL404.1Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me ajrim tubi HL902 - 110x225mm  HL405Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me lidhje të integruar uji - 180x100mm  HL405BPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëShinë montazhi  HL405EPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me lidhje të integruar uji dhe me përgatitje elektrike - 180x100mm  HL405ECOPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me përgatitje për me lidhje të integruar uji - 180x100mm  HL406Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me lidhje të integruar uji dhe rubinet zbrazjeje R 1/2" - 180x100mm  HL406.2Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me 2 lidhje të integruar uji bashkë me rubinet zbrazjeje 1/2" - 280x100mm  HL406EPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me lidhje të integruar uji, rubinet zbrazjeje R 1/2" dhe prizë elektrike të integruar - 280x100mm  HL410Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon për lavatriçe mbi mur DN40 me kapak e bardhë  HL420Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëZgjatues fileto 1"x68mm  HL421Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëZgjatues fileto 1"x50mm  HL440Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produktelidhje për lavatriçe DN40/50 - 160x110mm  HL444Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produktebërryl zgjatues DN40 për impiante WC-je Sanibroy  HL4000.0Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSuport për sifon inkaso lavatriçe ose lavamani  HL4000.1Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteKapak me një dalje për suport inkaso (HL4000.0)  HL4000.2Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteKapak me dy dalje për suport inkaso (HL4000.0), psh. lavatriçe plus tharëse

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.