HL2Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëRakorderi dopio për lavatriçe me siguresë moskthimi  HL2.0Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëRakorderi dopio për lavatriçe me siguresë moskthimi, me guarnacion të sheshtë  HL2.1Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për lavatriçe me siguresë moskthimi dhe valvul ajrimi  HL17Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëManikotë universale 6/4"xDN40x3/4"  HL18Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëAdapter bërryli universal 6/4"x3/4"  HL19Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për bërryl për lavatriçe 1"x3/4"  HL19.0Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për bërryl për lavatriçe 1"x3/4", me guarnacion të sheshtë  HL19.1Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për guarnacion për lavatriçe DN40xDN32  HL19.2Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për bërryl për lavatriçe për zorrë 8-13mm  HL19.CPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për bërryl për lavatriçe 1"x3/4", krom  HL19.GPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëLidhje për bërryl për lavatriçe 1"x3/4", gri  HL400Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 - 160x110mm  HL400ECOPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkterecessed washing device trap DN40/50  HL404Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me lidhje për në ajrimi me tub - 110x225mm  HL404.1Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me ajrim tubi HL902 - 110x225mm  HL405Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me lidhje të integruar uji - 180x100mm  HL405BPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëShinë montazhi  HL405EPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me lidhje të integruar uji dhe me përgatitje elektrike - 180x100mm  HL405ECOPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me përgatitje për me lidhje të integruar uji - 180x100mm  HL406Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me lidhje të integruar uji dhe rubinet zbrazjeje R 1/2" - 180x100mm  HL406.2Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me 2 lidhje të integruar uji bashkë me rubinet zbrazjeje 1/2" - 280x100mm  HL406EPërmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon inkaso për lavatriçe DN40/50 me lidhje të integruar uji, rubinet zbrazjeje R 1/2" dhe prizë elektrike të integruar - 280x100mm  HL410Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSifon për lavatriçe mbi mur DN40 me kapak e bardhë  HL420Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëZgjatues fileto 1"x68mm  HL421Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëZgjatues fileto 1"x50mm  HL440Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produktelidhje për lavatriçe DN40/50 - 160x110mm  HL444Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / pjesë shtesëbërryl zgjatues DN40 për impiante WC-je Sanibroy  HL4000.0Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteSuport për sifon inkaso lavatriçe ose lavamani  HL4000.1Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteKapak me një dalje për suport inkaso (HL4000.0)  HL4000.2Përmbledhja e artikullit / aparate për larje / produkteKapak me dy dalje për suport inkaso (HL4000.0), psh. lavatriçe plus tharëse