HL36NCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm, kornizë plastike 100x100mm / grilë inoksi 94x94mm  HL37FPrblueCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus blue i sheshtë, kornizë plastike 123x123mm / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL37NCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm, kornizë plastike 123x123mm / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL37N.1Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi, kornizë plastike 123x123mm / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL37NPCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kollare-PVC 185x185mm / grilë inoksi 115x115mm  HL37NP.1Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi dhe kollare-PVC 185x185mm / grilë inoksi 115x115mm  HL37NPPrCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus dhe kollare-PVC 185x185mm / grilë inoksi 115x115mm  HL37NPrCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus, kornizë plastike 123x123mm / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL38NCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm rrethore / kornizë inoksi d 133mm / pllakë inoksi d 112mm  HL38N.1Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm rrethore me kllapë kundërmimi, kornizë inoksi d 131mm / pllakë inoksi d 112mm  HL38NPrCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm rrethore me kllapë kundërmimi Primus, kornizë inoksi d 131mm / pllakë inoksi d 112mm  HL38PCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete PVC d 110mm  HL39Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm, kornizë plastike 147x147mm / grilë inoksi 140x140mm  HL39.1Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi, kornizë plastike 147x147mm / grilë inoksi 140x140mm  HL39.1GCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi, kornizë gize 150x150mm / grilë gize 137x137mm  HL39DCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm/150x150mm  HL39GCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm, kornizë gize 150x150mm / grilë gize 137x137mm  HL39PrCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus, kornizë plastike 147x147mm / grilë inoksi 140x140mm  HL39PrGCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus, kornizë gize 150x150mm / grilë gize 137x137mm  HL66Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm i lëmuar, kornizë inoksi 150x150mm (V2A) / grilë inoksi 138x138mm (V4A) me vidhosje  HL66.1Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm i lëmuar, kornizë inoksi 150x150mm (V2A) / grilë inoksi 138x138mm (V4A) me vidhosje dhe me efekt kundër rrëshqitje  HL66.3Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm i lëmuar, kornizë plastike 147x147mm / grilë inoksi 138x138mm  HL66.4Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm i lëmuar, kornizë plastike 147x147mm / grilë plastike 138x138mm  HL66.8Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm me brazda, kornizë plastike 147x147mm / grilë plastike 138x138mm  HL66.9Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm me brazda, kornizë plastike 147x147mm / grilë inoksi 138x138mm  HL66PCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm i lëmuar me kollare-PVC, 206x206mm / grilë inoksi 138x138mm  HL66QCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm i lëmuar, kornizë inoksi 150x150mm (V2A) / grilë inoksi 138x138mm (V4A) 'Quadra'  HL67Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm rrethore i lëmuar, kornizë inoksi d 155mm / grilë inoksi d 145mm  HL72.1Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN75/110 horizontal me fllanxhë guarnacioni, 147x147mm / grilë plastike 138x138mm  HL72.1HCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN75/110 horizontal me manshetë bitumi, 147x147mm / grilë plastike138x138mm  HL72.1HNCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN75/110 horizontal me manshetë bitumi, 147x147mm / grilë inoksi 138x138mm  HL72.1KCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN75 horizontal me fllanxhë guarnacioni  HL72.1KHCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN75 horizontal me manshetë bitumi  HL72.1NCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN75/110 horizontal me fllanxhë guarnacioni, 147x147mm / grilë inoksi 138x138mm  HL80.1Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi, 123x123mm / 115x115mm  HL80.1CCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / CeraDrainShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kollare betoni polimeri CeraDrain dhe kllapë kundërmimi, 121x121mm / 115x115mm  HL80.1CRCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / CeraDrainShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kollare betoni polimeri CeraDrain dhe kllapë kundërmimi, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL80.1HCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi, 123x123mm / 115x115mm  HL80.1HRCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi, kapuç pilete rrethore d 131mm / d 112mm  HL80.1RCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL80.2Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi, pllakë valvule dhe tub vertikal 100mm  HL80.2HCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi, kllapë kundërmimi, pllakë valvule dhe tub vertikal 100mm  HL80CKCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / CeraDrainShkarkues për dysheme, ballkon dhe tarracë DN50/75 i rrotullueshëm me kollare betoni polimeri CeraDrain  HL80HKCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues për dysheme, ballkon dhe tarracë DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi  HL80KCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues për dysheme, ballkon dhe tarracë DN50/75 i rrotullueshëm  HL80K-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / rrotullues / fllanxhë guarnacioniShkarkues për dysheme, ballkon dhe tarracë DN50/75 i rrotullueshëm me mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL81.1GCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi, 150x150mm / 137x137mm gize  HL81.1GHCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi, 150x150mm / 137x137mm gize  HL90KCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniElement shkarkimi për ballkon dhe tarracë DN40/50 horizontal  HL90K-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniElement shkarkimi për ballkon dhe tarracë DN40/50 horizontal me mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL90KDCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje me fllanxhë plastike e laminatuar DN40  HL90PrblueCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus blue, 123x123mm / 115x115mm  HL90Prblue-3000Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus blue, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm  HL90Prblue-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus blue dhe kornizë grile për me pllaka 132x132mm/112x112mm  HL90PrblueDCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / pa fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje horizontal me kllapë kundërmimi Primus blue dhe fllanxhë plastike e laminuar  HL90PrblueD-3000Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / pa fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje horizontal me kllapë kundërmimi Primus blue dhe fllanxhë plastike e laminatuar, kornizë inoksi Klick-Klack  HL93Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 vertikal, grilë plastike 94x94mm  HL300Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50, 123x123mm / 115x115mm  HL300-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50, kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL300GCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50, 150x150mm / grilë gize 137x137mm  HL300KCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50  HL300K-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40 dhe mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL300RCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50, kapuç pilete rrethore d 131mm / 112mm  HL303KCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / pa fllanxhë guarnacioniTrup shkarkimi dyshemeje DN50 me 3 hyrje DN40  HL304Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40, 123x123mm / 115x115mm  HL304-3020Catalog / shkarkues dyshemejeShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40, kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL304KCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40  HL304K-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40 dhe mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL306-110Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKalpëtim me koperturë d 110mm  HL306-128Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKalpëtim me koperturë d 128mm  HL307Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëHinkë d 110mm me grilë inoksi d 85mm dhe kllapë moskthimi  HL307.0Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëHinkë d 110mm me grilë inoksi d 85mm  HL308Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëLastër kornize 123x123mm  HL310NCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal, 123x123mm / 115x115mm  HL310N-3000Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm  HL310N-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi dhe kornizë grile për me pllaka 132 x 132 mm / 112 x 112 mm  HL310N-3120Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Quadra'  HL310N-3121Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Seine'  HL310N-3123Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Orinoco'  HL310N-3124Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Nil'  HL310N-3125Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Yukon'  HL310NGCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal, 150x150mm / grilë gize 137x137mm  HL310NKCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal  HL310NK-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL310NKSML/50Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal  HL310NPrCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 123x123mm / 115x115mm  HL310NPr-3000Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm  HL310NPr-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus dhe kornizë grile për me pllaka 132x132mm/112x112mm  HL310NPr-3120Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Quadra'  HL310NPr-3121Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Seine'  HL310NPr-3123Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Orinoco'  HL310NPr-3124Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Nil'  HL310NPr-3125Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Yukon'  HL310NPrGCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 150x150mm / grilë gize 137x137mm  HL310NPrRCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL310NRCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL317Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal 147x147mm / 138x138mm  HL317HCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me manshetë bitumi, 147x147mm / 138x138mm  HL317KCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal  HL317KHCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me manshetë bitumi  HL317KHNCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN75 vertikal me manshetë bitumi dhe spinë inoksi  HL317KNCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN75 vertikal me spinë inoksi  HL510NCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal, 123x123mm / 115x115mm  HL510N-3000Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm  HL510N-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi dhe kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL510N-3120Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Quadra'  HL510N-3121Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Seine'  HL510N-3123Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Orinoco'  HL510N-3124Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Nil'  HL510N-3125Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Yukon'  HL510NGCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal, 150x150mm / 137x137mm gize  HL510NKCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal  HL510NK-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL510NPrCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 123x123mm / 115x115mm  HL510NPr-3000Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm  HL510NPr-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus dhe kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL510NPr-3120Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Quadra'  HL510NPr-3121Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Seine'  HL510NPr-3123Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack /115x115mm 'Orinoco'  HL510NPr-3124Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Nil'  HL510NPr-3125Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Yukon'  HL510NPrGCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 150x150mm / 137x137mm gize  HL510NPrRCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL510NRCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL2000Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGotëz kundërmimi Primus  HL2000KKCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGotëz kundërmimi Primus për sistem Klick-Klack  HL2000RSCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesësifon PRIMUS  HL2100Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëkllapë kundërmimi Primus për HL3100 dhe HL5100  HL3000Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm, kornizë inoksi 121x121mm Klick-Klack / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL3000.1Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi, kornizë inoksi 121x121mm Klick-Klack / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL3000FPrblueCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus blue, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm, kornizë montimi  HL3000PrCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus, kornizë inoksi 121x121mm Klick-Klack / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL3011Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm, kornizë inoksi (V2A) 121x121mm / grilë inoksi 115x115mm me vidhosje, kornizë montimi  HL3020Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm kornizë inoksi për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL3100Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal, 145x145mm Klick-Klack / 138x138mm  HL3100KCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal  HL3100PrCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 145x145mm Klick-Klack / 138x138mm  HL3110Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm  HL3120Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Quadra'  HL3121Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Seine'  HL3122Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Loire'  HL3123Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Orinoko'  HL3124Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Nil'  HL3125Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Yukon'  HL3127Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Primus dizajni'  HL3128Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (veshur me PVD) 138x138mm 'Hamam'  HL3140Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi 115x115mm 'Rondo'  HL3200Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKornizë grile d 110/100mm / kornizë inoksi 121x121mm Klick-Klack, përfshi gominë  HL3210Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKornizë grile d 110/100mm / kornizë inoksi (V4A) 121x121mm Klick-Klack, përfshi gominë  HL3910Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 146mm, kornizë inoksi 145x145mm Klick-Klack / grilë inoksi 138x138mm  HL3910.1Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 146mm me kllapë kundërmimi, kornizë inoksi Klick-Klack 145x145mm / grilë inoksi 138x138mm  HL3910GCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëZgjatues 146mm, me kornizë gize 190x190mm, dhe zgarë gize 175x175mm  HL3910PrCatalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 146mm me kllapë kundërmimi Primus, kornizë inoksi Klick-Klack 145x145mm / grilë inoksi 138x138mm  HL3911Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 146mm, kornizë inoksi (V4A) 145x145mm / grilë inoksi 138x138mm me vidhosje  HL3928Catalog / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 146mm, kornizë inoksi veshur me PVD, 145x145mm / 138x138mm grilë "Hamam", Klick-Klack  HL5100Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 horizontal, 145x145mm Klick-Klack / 138x138mm  HL5100KCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 horizontal  HL5100PrCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN 50/75 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 145x145mm Klick-Klack / 138x138mm

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.