HL36NPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm, kornizë plastike 100x100mm / grilë inoksi 94x94mm  HL37FPrbluePërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus blue i sheshtë, kornizë plastike 123x123mm / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL37NPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm, kornizë plastike 123x123mm / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL37N.1Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi, kornizë plastike 123x123mm / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL37NPPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kollare-PVC 185x185mm / grilë inoksi 115x115mm  HL37NP.1Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi dhe kollare-PVC 185x185mm / grilë inoksi 115x115mm  HL37NPPrPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus dhe kollare-PVC 185x185mm / grilë inoksi 115x115mm  HL37NPrPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus, kornizë plastike 123x123mm / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL38NPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm rrethore / kornizë inoksi d 133mm / pllakë inoksi d 112mm  HL38N.1Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm rrethore me kllapë kundërmimi, kornizë inoksi d 131mm / pllakë inoksi d 112mm  HL38NPrPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm rrethore me kllapë kundërmimi Primus, kornizë inoksi d 131mm / pllakë inoksi d 112mm  HL38PPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete PVC d 110mm  HL39Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm, kornizë plastike 147x147mm / grilë inoksi 140x140mm  HL39.1Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi, kornizë plastike 147x147mm / grilë inoksi 140x140mm  HL39.1GPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi, kornizë gize 150x150mm / grilë gize 137x137mm  HL39DPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm/150x150mm  HL39GPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm, kornizë gize 150x150mm / grilë gize 137x137mm  HL39PrPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus, kornizë plastike 147x147mm / grilë inoksi 140x140mm  HL39PrGPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus, kornizë gize 150x150mm / grilë gize 137x137mm  HL66Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm i lëmuar, kornizë inoksi 150x150mm (V2A) / grilë inoksi 138x138mm (V4A) me vidhosje  HL66.1Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm i lëmuar, kornizë inoksi 150x150mm (V2A) / grilë inoksi 138x138mm (V4A) me vidhosje dhe me efekt kundër rrëshqitje  HL66.3Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm i lëmuar, kornizë plastike 147x147mm / grilë inoksi 138x138mm  HL66.4Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm i lëmuar, kornizë plastike 147x147mm / grilë plastike 138x138mm  HL66.8Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm me brazda, kornizë plastike 147x147mm / grilë plastike 138x138mm  HL66.9Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm me brazda, kornizë plastike 147x147mm / grilë inoksi 138x138mm  HL66PPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm i lëmuar me kollare-PVC, 206x206mm / grilë inoksi 138x138mm  HL66QPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm i lëmuar, kornizë inoksi 150x150mm (V2A) / grilë inoksi 138x138mm (V4A) 'Quadra'  HL67Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniKapuç pilete d 145mm rrethore i lëmuar, kornizë inoksi d 155mm / grilë inoksi d 145mm  HL72.1Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN75/110 horizontal me fllanxhë guarnacioni, 147x147mm / grilë plastike 138x138mm  HL72.1HPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN75/110 horizontal me manshetë bitumi, 147x147mm / grilë plastike138x138mm  HL72.1HNPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN75/110 horizontal me manshetë bitumi, 147x147mm / grilë inoksi 138x138mm  HL72.1KPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN75 horizontal me fllanxhë guarnacioni  HL72.1KHPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN75 horizontal me manshetë bitumi  HL72.1NPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN75/110 horizontal me fllanxhë guarnacioni, 147x147mm / grilë inoksi 138x138mm  HL80.1Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi, 123x123mm / 115x115mm  HL80.1CPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / CeraDrainShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kollare betoni polimeri CeraDrain dhe kllapë kundërmimi, 121x121mm / 115x115mm  HL80.1CRPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / CeraDrainShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kollare betoni polimeri CeraDrain dhe kllapë kundërmimi, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL80.1HPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi, 123x123mm / 115x115mm  HL80.1HRPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi, kapuç pilete rrethore d 131mm / d 112mm  HL80.1RPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL80.2Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi, pllakë valvule dhe tub vertikal 100mm  HL80.2HPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi, kllapë kundërmimi, pllakë valvule dhe tub vertikal 100mm  HL80CKPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / CeraDrainShkarkues për dysheme, ballkon dhe tarracë DN50/75 i rrotullueshëm me kollare betoni polimeri CeraDrain  HL80HKPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues për dysheme, ballkon dhe tarracë DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi  HL80KPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues për dysheme, ballkon dhe tarracë DN50/75 i rrotullueshëm  HL80K-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / rrotullues / fllanxhë guarnacioniShkarkues për dysheme, ballkon dhe tarracë DN50/75 i rrotullueshëm me mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL81.1GPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi, 150x150mm / 137x137mm gize  HL81.1GHPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi, 150x150mm / 137x137mm gize  HL90KPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniElement shkarkimi për ballkon dhe tarracë DN40/50 horizontal  HL90K-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniElement shkarkimi për ballkon dhe tarracë DN40/50 horizontal me mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL90KDPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje me fllanxhë plastike e laminatuar DN40  HL90PrbluePërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus blue, 123x123mm / 115x115mm  HL90Prblue-3000Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus blue, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm  HL90Prblue-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus blue dhe kornizë grile për me pllaka 132x132mm/112x112mm  HL90PrblueDPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje horizontal me kllapë kundërmimi Primus blue dhe fllanxhë plastike e laminuar  HL90PrblueD-3000Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje horizontal me kllapë kundërmimi Primus blue dhe fllanxhë plastike e laminatuar, kornizë inoksi Klick-Klack  HL93Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / pa fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 vertikal, grilë plastike 94x94mm  HL300Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50, 123x123mm / 115x115mm  HL300-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50, kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL300GPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50, 150x150mm / grilë gize 137x137mm  HL300KPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50  HL300K-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40 dhe mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL300RPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50, kapuç pilete rrethore d 131mm / 112mm  HL303KPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / pa fllanxhë guarnacioniTrup shkarkimi dyshemeje DN50 me 3 hyrje DN40  HL304Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40, 123x123mm / 115x115mm  HL304-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemejeShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40, kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL304KPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40  HL304K-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40 dhe mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL306-110Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKalpëtim me koperturë d 110mm  HL306-128Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKalpëtim me koperturë d 128mm  HL307Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëHinkë d 110mm me grilë inoksi d 85mm dhe kllapë moskthimi  HL307.0Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëHinkë d 110mm me grilë inoksi d 85mm  HL308Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëLastër kornize 123x123mm  HL310NPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal, 123x123mm / 115x115mm  HL310N-3000Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm  HL310N-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi dhe kornizë grile për me pllaka 132 x 132 mm / 112 x 112 mm  HL310N-3120Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Quadra'  HL310N-3121Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Seine'  HL310N-3123Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Orinoco'  HL310N-3124Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Nil'  HL310N-3125Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Yukon'  HL310NGPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal, 150x150mm / grilë gize 137x137mm  HL310NKPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal  HL310NK-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL310NKSML/50Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal  HL310NPrPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 123x123mm / 115x115mm  HL310NPr-3000Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm  HL310NPr-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus dhe kornizë grile për me pllaka 132x132mm/112x112mm  HL310NPr-3120Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Quadra'  HL310NPr-3121Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Seine'  HL310NPr-3123Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Orinoco'  HL310NPr-3124Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Nil'  HL310NPr-3125Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Yukon'  HL310NPrGPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 150x150mm / grilë gize 137x137mm  HL310NPrRPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL310NRPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL317Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal 147x147mm / 138x138mm  HL317HPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me manshetë bitumi, 147x147mm / 138x138mm  HL317KPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal  HL317KHPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me manshetë bitumi  HL317KHNPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN75 vertikal me manshetë bitumi dhe spinë inoksi  HL317KNPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN75 vertikal me spinë inoksi  HL510NPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal, 123x123mm / 115x115mm  HL510N-3000Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm  HL510N-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi dhe kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL510N-3120Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Quadra'  HL510N-3121Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Seine'  HL510N-3123Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Orinoco'  HL510N-3124Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Nil'  HL510N-3125Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Yukon'  HL510NGPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal, 150x150mm / 137x137mm gize  HL510NKPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal  HL510NK-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL510NPrPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 123x123mm / 115x115mm  HL510NPr-3000Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm  HL510NPr-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus dhe kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL510NPr-3120Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Quadra'  HL510NPr-3121Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Seine'  HL510NPr-3123Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack /115x115mm 'Orinoco'  HL510NPr-3124Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Nil'  HL510NPr-3125Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Yukon'  HL510NPrGPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 150x150mm / 137x137mm gize  HL510NPrRPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL510NRPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL2000Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGotëz kundërmimi Primus  HL2000KKPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGotëz kundërmimi Primus për sistem Klick-Klack  HL2000RSPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesësifon PRIMUS  HL2100Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëkllapë kundërmimi Primus për HL3100 dhe HL5100  HL3000Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm, kornizë inoksi 121x121mm Klick-Klack / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL3000.1Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi, kornizë inoksi 121x121mm Klick-Klack / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL3000FPrbluePërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus blue, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm, kornizë montimi  HL3000PrPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm me kllapë kundërmimi Primus, kornizë inoksi 121x121mm Klick-Klack / grilë inoksi 115x115mm, kornizë montimi  HL3011Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm, kornizë inoksi (V2A) 121x121mm / grilë inoksi 115x115mm me vidhosje, kornizë montimi  HL3020Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 110mm kornizë inoksi për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL3100Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal, 145x145mm Klick-Klack / 138x138mm  HL3100KPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal  HL3100PrPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi Primus, 145x145mm Klick-Klack / 138x138mm  HL3110Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm  HL3120Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Quadra'  HL3121Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Seine'  HL3122Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Loire'  HL3123Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Orinoko'  HL3124Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Nil'  HL3125Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Yukon'  HL3127Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (V4A) 115x115mm 'Primus dizajni'  HL3128Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi (veshur me PVD) 138x138mm 'Hamam'  HL3128EPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi 138x138mm 'Hamam'  HL3140Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëGrilë inoksi 115x115mm 'Rondo'  HL3200Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKornizë grile d 110/100mm / kornizë inoksi 121x121mm Klick-Klack, përfshi gominë  HL3210Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKornizë grile d 110/100mm / kornizë inoksi (V4A) 121x121mm Klick-Klack, përfshi gominë  HL3910Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 146mm, kornizë inoksi 145x145mm Klick-Klack / grilë inoksi 138x138mm  HL3910.1Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 146mm me kllapë kundërmimi, kornizë inoksi Klick-Klack 145x145mm / grilë inoksi 138x138mm  HL3910GPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëZgjatues 146mm, me kornizë gize 190x190mm, dhe zgarë gize 175x175mm  HL3910PrPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 146mm me kllapë kundërmimi Primus, kornizë inoksi Klick-Klack 145x145mm / grilë inoksi 138x138mm  HL3911Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 146mm, kornizë inoksi (V4A) 145x145mm / grilë inoksi 138x138mm me vidhosje  HL3928Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / pjesë shtesëKapuç pilete d 146mm, kornizë inoksi veshur me PVD, 145x145mm / 138x138mm grilë "Hamam", Klick-Klack  HL5100Përmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 horizontal, 145x145mm Klick-Klack / 138x138mm  HL5100KPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 horizontal  HL5100PrPërmbledhja e artikullit / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN 50/75 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 145x145mm Klick-Klack / 138x138mm

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.