HL68F.0/110Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniUjëmbledhës parapeti me fllanxhë PP dhe tub shkarkimi PP DN110  HL68F.0/50Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniUjëmbledhës parapeti me fllanxhë PP dhe tub shkarkimi PP DN50  HL68F.0/75Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniUjëmbledhës parapeti me fllanxhë PP dhe tub shkarkimi PP DN75  HL68H.0/110Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniUjëmbledhës parapeti me membranë bitumi dhe tub shkarkimi PP DN110  HL68H.0/50Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniUjëmbledhës parapeti me membranë bitumi dhe tub shkarkimi PP DN50  HL68H.0/75Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniUjëmbledhës parapeti me membranë bitumi dhe tub shkarkimi PP DN75  HL68KFPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniUjëmbledhës parapeti me fllanxhë PP  HL68KHPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniUjëmbledhës parapeti me membranë bitumi  HL68KPPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniUjëmbledhës parapeti me fllanxhë PVC  HL68P.0/110Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniUjëmbledhës parapeti me fllanxhë PVC dhe tub shkarkimi PP DN110  HL68P.0/50Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniUjëmbledhës parapeti me fllanxhë PVC dhe tub shkarkimi PP DN50  HL68P.0/75Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniUjëmbledhës parapeti me fllanxhë PVC dhe tub shkarkimi PP DN75  HL73.0Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalishtPrizë shkarkimi DN110 vertikal, pjesë fundore  HL73.2Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalishtPrizë shkarkimi me Kllapë moskthimi DN110 vertikal, pjesë fundore  HL80Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacionishkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, 123x123mm / 115x115mm  HL80-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75 i rrotullueshëm, me kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës dhe kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL80CPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / CeraDrainShkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75 i rrotullueshëm me kollare betoni polimeri CeraDrain dhe kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, 121x121mm / 115x115mm  HL80CRPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / CeraDrainShkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75 i rrotullueshëm me kollare betoni polimeri CeraDrain dhe kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL80HPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, 123x123 / 115x115mm  HL80HRPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, kapuç pilete rrethore d 131mm / d 112mm  HL80RPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL81GPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, 150x150mm / 137x137mm gize  HL81GHPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, 150x150mm / 137x137mm gize  HL82Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / pjesë shtesëSet rezistence 18ë/230V  HL90Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues ballkoni dhe tarrace DN40/50 horizontal 123x123mm / 115x115mm  HL90.2Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues ballkoni dhe tarrace DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 123x123mm / 115x115mm  HL90.2-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues ballkoni dhe tarrace DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi dhe kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL90-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues ballkoni dhe tarrace DN40/50 horizontal me kornizë grile për me pllaka 132x132mm/112x112mm  HL90KHPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues për ballkon dhe tarracë DN40/50 me manshetë bitumi  HL92Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacionishkarkues ballkoni dhe tarrace DN40 vertikal, 100x100mm / 94x94mm  HL150Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / pjesë shtesëUnazë drenazhi adekuat për shkarkues ballkoni-seria HL3100T dhe HL5100T  HL151Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / pjesë shtesëkullore zhavorri adekuat për shkarkues ballkoni-seria HL3100T dhe HL5100T  HL152Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / pjesë shtesëTermoizolim adekuat për shkarkues ballkoni-seria HL5100T  HL153Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / pjesë shtesëTermoizolim adekuat për shkarkues ballkoni-seria HL3100T  HL154Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / pjesë shtesëShirit rezistence 40ë/m/230V adekuat për shkarkues ballkoni-seria HL3100T dhe HL5100T.  HL155Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / pjesë shtesëSet-rezistence përfshi termoizolim për serinë- HL5100T-shkarkues ballkoni  HL156Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / pjesë shtesëSet-rezistence përfshi termoizolim për serinë HL3100T-shkarkues ballkoni  HL163Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarraceElement drenazhi për serinë HL68  HL163.1Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / pjesë shtesëPengues gjethesh dhe granili për serinë HL68  HL163SafePërmbledhja e artikullit / shkarkim tarraceElement drenazhi për shkarkim emergjence për serinë HL68  HL164Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarraceElement hyrës për ujëmbledhës parapeti HL68  HL180Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / pjesë shtesëUnazë drenazhi d 110mm  HL181Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / pjesë shtesëZgarë për mbledhje gjethesh për shkarkues ballkoni dhe tarrace të serisë HL80, HL90 dhe HL310NK, HL510NK  HL310N.2Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacionishkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, 123x123mm / 115x115mm  HL310N.2-3020Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75/110 vertikal me kllapë kundërmimi dhe kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL310NKHPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues për ballkon dhe tarracë DN50/75/110 me manshetë bitumi  HL510NKHPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniElement shkarkimi DN40/50 me manshetë bitumi  HL619Përmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / pjesë shtesëKllapa shtrënguese "FixIT"  HL3100TPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacionishkarkues ballkoni dhe tarrace DN75/110 vertikal me kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, 145x145mm / 138x138mm  HL3100TGPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniDrain DN75/110 vertical with frost-proof stench flap, cast iron frame 190x190mm, cast iron grate 175x175mm  HL3100THPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues ballkoni dhe tarrace DN75/110 vertikal me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, 145x145mm / 138x138mm  HL3100THGPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniDrain DN75/110 vertical with bitumen flange, frost-proof stench flap, cast iron frame 190x190mm, cast iron grate 175x175mm  HL3100THKPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues për ballkon dhe tarracë DN75 vertikal me manshetë bitumi  HL3100TKPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues për ballkon dhe tarracë DN75/110 vertikal  HL5100TPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacionishkarkues ballkoni dhe tarrace DN75 horizontal me kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, 145x145mm / 138x138mm  HL5100TGPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniDrain DN75 horizontal with frost-proof stench flap, cast iron frame 190x190mm, cast iron grate 175x175mm  HL5100THPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacionishkarkues ballkoni dhe tarrace DN75 horizontal me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, 145x145mm / 138x138mm  HL5100THGPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / Manshetë bitumiDrain DN75 horizontal with bitumen flange, frost-proof stench flap, cast iron frame 190x190mm, cast iron grate 175x175mm  HL5100THKPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues për ballkon dhe tarracë DN75 horizontal me manshetë bitumi  HL5100TKPërmbledhja e artikullit / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues për ballkon dhe tarracë DN75 horizontal

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.