HL12.5Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / pjesë shtesëUnazë fileto 5/4"x5/4"  HL15.1Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / pjesë shtesëPiletë 5/4" me fileto 5/4", vidë 60mm dhe zinxhir  HL19T.2/30Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / pjesë shtesëRakorderi-T DN32x5/4" me HL19.2  HL19T.2/40Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / pjesë shtesëRakorderi-T DN40x6/4" me HL19.2  HL19T/30Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / pjesë shtesëRakorderi-T DN32x5/4" me HL19  HL19T/40Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / pjesë shtesëRakorderi-T DN40x6/4" me HL19  HL34Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / pjesë shtesëKthesë sifoni DN40/50 për tub sifoni DN32 dhe DN40  HL34/56Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / pjesë shtesëKthesë sifoni DN56 për tub sifoni DN32 dhe DN40  HL35Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / pjesë shtesëKombinim sifoni për instalacion në lavapjatë i përbërë nga HL34, HL44, 2 rondelë tunxhi murin dhe 2 copë HL42  HL35.0Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / pjesë shtesëKombinim sifoni për instalacion në lavapjatë i përbërë nga HL34 dhe HL44  HL44Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / pjesë shtesëPllakë montazhi me vrima  HL132.1/30Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon lavapjate DN32x5/4" me lidhje për lavatriçe dhe rozetë  HL132.1/40Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon lavapjate DN40x5/4" me lidhje për lavatriçe dhe rozetë  HL132/30Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon lavapjate DN32x5/4" me rozetë  HL132/40Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon lavapjate DN40x5/4" me rozetë  HL133/30Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon lavapjate DN32x5/4" me lidhje për lavatriçe, gotëz pastrimi dhe rozetë. Bërryl shkarkimi i rrotullueshëm  HL133/40Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon lavapjate DN40x5/4" me lidhje për lavatriçe, gotëz pastrimi dhe rozetë. Bërryl shkarkimi i rrotullueshëm  HL134.0/40Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon inkaso për lavapjatë DN40 me gotëz sifoni që nxirret  HL134.0/50Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon inkaso për lavapjatë DN50 me gotëz sifoni që nxirret  HL134.1CPërmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSet rakorderish tunxhi-krom  HL134.1KPërmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSet rakorderish plastikë e bardhë  HL134.2/40Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon inkaso për lavapjatë-grup montazhi DN40 i përbërë nga HL134.0, HL44  HL134.2/50Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon inkaso për lavapjatë-grup montazhi DN50 i përbërë nga HL134.0, HL44  HL134/40Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon inkaso për lavapjatë-grup montazhi DN40 i përbërë nga HL134.0, HL44, 2 rondelë muri, HL42.B dhe HL42.R  HL134/50Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon inkaso për lavapjatë-grup montazhi DN50 i përbërë nga HL134.0, HL44, 2 rondelë muri, HL42.B dhe HL42.R  HL135/30Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon për lavapjatë dhe bide DN32x5/4" me gotëz pastrimi dhe rozetë. Bërryl shkarkimi i rrotullueshëm.  HL135/40Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon për lavapjatë dhe bide DN40x5/4" me gotëz pastrimi dhe rozetë. Bërryl shkarkimi i rrotullueshëm  HL137.1/30Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon lavapjate inkaso që kursen hapësirë DN32x5/4"vertikal  HL137.1/40Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon lavapjate inkaso që kursen hapësirë DN40x5/4"vertikal  HL137/30Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon lavapjate inkaso që kursen hapësirë DN32x5/4"  HL137/40Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon lavapjate inkaso që kursen hapësirë DN40x5/4"  HL513-100G/50Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteSifon DN50x60-65mm me nyje sferike p.sh. për lavamane Ideal standard Duore  HL4000.3Përmbledhja e artikullit / Sifon lavapjate / produkteKapak për lavaman për suport inkaso (HL4000.0)

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.