HL7.WEPërmbledhja e artikullit / WC / pjesë shtesëWC-Rozetë e copëzushme DN110, e bardhë  HL7EL.WEPërmbledhja e artikullit / WC / pjesë shtesëWC-rozetë DN110 elastike, e bardhë  HL7EL/90WEPërmbledhja e artikullit / WC / pjesë shtesëWC-rozetë DN90 elastike, e bardhë  HL200/1Përmbledhja e artikullit / WC / produkteWC-manshetë DN110 me guarnacion të shumëfishtë buzor dhe rakorderi ekscentrike  HL200/90Përmbledhja e artikullit / WC / produkteWC-manshetë DN90 me guarnacion të shumëfishtë buzor dhe rakorderi ekscentrike  HL201/1Përmbledhja e artikullit / WC / produkteWC-manshetë DN110 me guarnacion të shumëfishtë buzor  HL202Përmbledhja e artikullit / WC / produkteManikotë degëzimi DN110/50  HL202GPërmbledhja e artikullit / WC / produkteRakorderi DN110  HL203/1Përmbledhja e artikullit / WC / produkteManikotë për WC DN110 me guarnacion buzor  HL203/90WEPërmbledhja e artikullit / WC / produkteManikotë për WC DN90 me guarnacion buzor, e bardhë  HL204Përmbledhja e artikullit / WC / produkteManikotë për WC DN110 i etazhuar me guarnacion buzor  HL205Përmbledhja e artikullit / WC / produkteBërryl për WC DN110 me guarnacion buzor  HL209.WEPërmbledhja e artikullit / WC / produkteBërryl për WC DN90 me nyje rrotulluese, e bardhë  HL210.7WEPërmbledhja e artikullit / WC / produkteBërryl për WC DN110 me nyje rrotulluese dhe rozetë, e bardhë  HL210.WEPërmbledhja e artikullit / WC / produkteBërryl për WC DN110 me nyje rrotulluese, e bardhë  HL210PPërmbledhja e artikullit / WC / produkteBërryl për WC DN100 PVC me nyje rrotulluese  HL222/1Përmbledhja e artikullit / WC / produkteSet rakorderish DN110 për WC-në mur  HL222/90Përmbledhja e artikullit / WC / produkteSet rakorderish DN90 për WC-në mur  HL224.1Përmbledhja e artikullit / WC / produkteBërryl për WC DN110 me fashetë dhe kllapë shtrënguese  HL224.WEPërmbledhja e artikullit / WC / produkteBërryl për WC DN110  HL225.1/90Përmbledhja e artikullit / WC / produkteBërryl për WC DN90/110 PE me gominë me unazë suporti, mbrojtje ndërtimore dhe HL226  HL225/90Përmbledhja e artikullit / WC / produkteBërryl për WC DN90/110 PE me gominë me unazë suporti dhe mbrojtje ndërtimore  HL226Përmbledhja e artikullit / WC / pjesë shtesëSet rakorderish për WC-në mur me tub shkarkimi, manshetë dhe dado shtrënguese bashkë me kapak  HL227Përmbledhja e artikullit / WC / produkteKthesë shkarkimi për WC DN90/110 me lidhje DN50 për instalim në mur  HL703Përmbledhja e artikullit / WC / pjesë shtesëManikotë për WC DN110 me kllapë moskthimi

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.