Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, ДЪЛБОЧИНА САМО 68 мм. Състои се от тяло на канала с опесъчен фланец за свързване към алтернативната хидроизолация на пода, 2 сифонa от РР - DN50, странично оттичане и изваждащ се воден затвор дълбок 24 мм (ВНИМАНИЕ не съответства на нормите). Тялото на канала притежава самопочистващ ефект, заради вградените наклони. Дебит 0,82 l/sek. 4 броя шумоизолиращи монтажни крака за настройка по височина, 2 бр. клеми за рамката и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 2000 мм