Тяло на душ-канал InFloor, DN50 за монтаж в равнината или до стената, с приспособление за вграждане в замазката, отточна тръба с възможност за отводняване отляво, отдясно или в средата, гъвкава хидроизолационна
гарнитура, монтажни крачета за регулиране по височина и изваждащ се за почистване воден затвор.