Капак, подходящ за HL531(.0) със залепена черна стъклена плочка.