Наставка d 195мм, с рамка от пластмаса 240х240мм, решетка от пластмаса 226х226мм, с винтове