Atikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN110, pro napojení na asfaltové hydroizolační pásy