Materiály

Všechny produkty podléhají stálé podnikové kontrole. Výrobky se zkušební značkou dále podléhají stálé úřední kontrole jakosti a odpovídají příslušné normě ÖNORM. Získali jsme zkušební osvědčení rakouského institutu pro plastické hmoty o svařitelnosti našich PE-odtoků se všemi na trhu existujícími polyetylénovými potrubními systémy.

Litina

Materiál podle je DIN EN1561 EN-GJL-200 šedá litina s lamelárním grafitem. Při dodání jsou díly opatřeny černou barvou, která slouží jako ochrana při přepravě. Díky svým přírodním vlastnostem jsou v průběhu času možné povrchové jevy koroze, které nemají negativní vliv na pevnost a funkci.

Fólie

Polymerbitumen

Polymer-bitumenový svařovací pás s elastomerními vlastnostmi; polyesterové rouno 235g/m²; tloušťka 4,5mm; odpovídá DIN52133, DIN52123 a DIN4102 (odolný vůči letavým zápalným jiskrám a sálajícímu teplu); stálé vůči všem chemikáliím, které se mohou vyskytnout v atmosféře; metoda sváření pomocí ručního plynového propanového hořáku.

EPDM (Ethylen-Propylen-Terpolymer)

Víceúčelová izolační fóĺie s oboustranným vzorem; odolává ozonu, UV- a infračervenému záření; odolný proti prorůstání kořenů (pevná podkladová vrstva) dle DIN4062; dle DIN4102 ve třídě stavebních materiálů "B2" (odolný vůči letavým zápalným jiskrám a sálajícímu teplu); tloušťka 1,0-1,2 mm, hmotnost 1,2, příp. 1,4 kg/m²; slepení pomocí bitumenu nebo hmoty pro lepení za studena.

Olovo (Pb 0,15%Sb)

1mm silná izolační olověná fólie pro tradiční izolaci olověnou fólií; přiletovává se na základní izolační olověnou fólii (rovněž k dostání u HL).

Textílií nakašírovaná fólie

Textílií nakašírovaná fólie (Polypropylén) - textílie z horní i spodní vrstvy; trvale elastická, termoplastický elastomer odolný stárnutí, síla 0,7mm, váha 360g/m², pro alternativní stěrkové hydroizolace 2-komponentní epoxidové stěrky a 2-komponentní flexibilní - izolační stěrky.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.