CeraDrain

Alternativní utěsnění a tenkovrstvé konstrukce podlah splňují moderní požadavky – nejen optické (malé výšky vrstvy , např. pro obkládané sprchy), ale též hygienické (plovárny, nemocnice, vlhké prostory ve fitness-centrech a v saunách, kuchyních atd. jsou zpravidla obloženy obkladačkami); ale též stavební požadavky a předpisy pro "bezbariérové stavby ") a především bezpečnostní aspekty. Princip, kdy se použije zatření spár epoxidovými pryskyřicemi nebo lepidlo na obkladačky samotné jako vodu nepropustné těsnění, si vyžaduje modernější a spolehlivější možnost integrace odtoků. Systém CeraDrain je proto optimálním řešením. Utěsnění proběhne v přímém spojení s keramickými obklady,což vede k tomu, že podklad nemůže provlhnout. Jádro systému CeraDrain-systému tvoří zalitý límec z polymer-betonu, na který přímo navazuje spádový beton. K perfektnímu osazení slouží nastavovací nožky, pomocí nichž lze provést na milimetr přesné přizpůsobení výšky. Výztužná ocelová síť zalitá do límce přitom přesahuje do spádové mazaniny a zamezuje tvorbě trhlinek způsobených pohyby a sedáním v kritické přechodové oblasti. Při nanášení hydroizolace v provedení trvale elastických těsnících nátěrů je pro zesílení na betonový límec pokládána vložka ze skleněné tkaniny (perlinka), která dodatečně zabezpečuje přechod k odtoku. Trvale elastické izolace koncipované pro tenkovrstvé konstrukce podlah mohou být na tomto povrchu jednoduše a bezpečně zpracovány.

Příklad montáže

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

10.)

Srovnání

a) normální montáž
b) montáž s izolační soupravou HL83 Serie
c) montáž bitumenové manžety (HL80H) nebo PVC
d) montáž CeraDrain
u variant b), c) a d) je obvyklé utěsnění spáry mezi rámečkem nástavce a keramickým obkladem za použití silikonu (častá příčina netěsností) nefunkční.

Příklad montáže

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)