SEMINÁŘE

Vážený zákazníku,
Společnost HL pro vás připravila seriál přednášek po internetu, tzv. „HL-Webináře“. Přednášky budou nepravidelné a budou se věnovat různým tématům spojeným s vnitřní kanalizací. Lektory budou: Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Miroslav Hartl, Ing. Jaroslav Maňas.
Přednášky a jejich témata budou rozděleny na část teoretickou (legislativa a normy) a produktovou (výrobky firmy HL Hutterer Lechner GmbH).
Prezentace budou začínat v 10,00 hod a celková délka prezentace by neměla překročit jednu hodinu.


V e-mail-ové korespondenci

V e-mail-ové korespondenci (krátce před webinářem) vám pošleme pozvánku s tímto připojovacím linkem https://www.wiziq.com/online-class/4441330-odtoky-hl
Je stejný pro připojení na všechny termíny našich prezentací.
Přihlášení nebude vyžadovat žádnou administrativu a přihlásíte se pouze svou e-mailovou adresou. Link bude přístupný již 20 minut před začátkem přednášky a technická podpora vám bude připravena pomoci s případnými problémy.

Na vaši účast na webinářích se těší

Tým přednášejících

HL technická kancelář ČR
Ing. Jaroslav Maňas, Tom Zelený
Zámečnické nám. 54/6
664 51 Šlapanice
mobil: 602519295, 724024657
e-mail: manas@odtokyhl.cz ; zeleny@odtokyhl.cz

Webinář

1. Webinář ze dne 2.3. 2017

Téma: Větrání vnitřní kanalizace
          
Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

Funkce splaškových odpadních potrubí a jejich větrání, použití přivzdušňovacích ventilů.

Průtoky vzduchu KPV, údržba a životnost, třídy ventilů, instalace

2. Webinář ze dne 9.3. 2017

Téma: Nouzové odvodnění střech
         
Ing. Miroslav Hartl, Ing. Jaroslav Maňas

Technika řešení nouzového odvodnění, Safe vtoky a vedení potrubí

HL střešní vtoky a jejich navrhování podle skladby střech, parkoviště, Revit

3. Webinář ze dne 23.3. 2017

Téma: Nová podomítková řešení ZU k pračkám, myčkám nádobí, sušičkám a pod.; 
          Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

Ochrana vnitřního vodovodu před zpětným průtokem podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409.

Zápachové uzávěrky k pračkám, myčkám, sušičkám prádla a jiná podomítková řešení ZU ke spotřebičům

4. Webinář ze dne 30.3. 2017

Téma: Odvádění kondenzátů z klimatizačních zařízení, fancoilů a pod.
          Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

Odvodnění technologických zařízení – požadavky ČSN 75 6760. Potrubí se dvěma ZU.

Výrobky firmy HL, podtlakové a přetlakové systémy, počet jednotek na jednu ZU, spádování potrubí

5. Webinář ze dne 21.4. 2017

Téma: Řešení a odvodnění bezbariérových sprchových prostor
        
 Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

Navrhování a dimenzování připojovacích potrubí vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760

Sprchové žlaby a vpusti HL výhody projektování, instalace a údržby, designová série HL53

6. Webinář ze dne 5.5. 2017

Téma: Ochrana budov před vzdutou vodou, těsnicí manžety pro prostup technických sítí do budov. 
          Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

Ochrana objektů proti vzduté vodě podle ČSN EN 12056-4 a ČSN 75 6760.

Zpětné armatury proti vzduté vodě, sortiment výrobků HL, zásady instalace, těsnicí manžety HL800

5. Webinář ze dne 12.5. 2017

Téma: Čistící tvarovky, lapače splavenin, dvorní vtoky–arkoviště         
           Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

Místa pro čištění a jejich umísťování na vnitřní kanalizaci. Odvádění srážkových vod podle ČSN 75 6760.

Nové lapače střešních splavenin HL600N, HL600NHO, HL98, velkokapacitní vtoky série „Perfekt“