SEMINÁŘE

Vážený zákazníku,
Společnost HL pro vás připravila seriál přednášek po internetu, tzv. „HL-Webináře“. Přednášky budou nepravidelné a budou se věnovat různým tématům spojeným s vnitřní kanalizací. Lektory budou: Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Miroslav Hartl, Ing. Jaroslav Maňas.
Přednášky a jejich témata budou rozděleny na část teoretickou (legislativa a normy) a produktovou (výrobky firmy HL Hutterer Lechner GmbH).
Prezentace budou začínat v 10,00 hod a celková délka prezentace by neměla překročit jednu hodinu.


V e-mail-ové korespondenci

V e-mail-ové korespondenci (krátce před webinářem) vám pošleme pozvánku s tímto připojovacím linkem https://www.wiziq.com/online-class/4441330-odtoky-hl
Je stejný pro připojení na všechny termíny našich prezentací.
Přihlášení nebude vyžadovat žádnou administrativu a přihlásíte se pouze svou e-mailovou adresou. Link bude přístupný již 20 minut před začátkem přednášky a technická podpora vám bude připravena pomoci s případnými problémy.

Na vaši účast na webinářích se těší

Tým přednášejících

HL technická kancelář ČR
Ing. Jaroslav Maňas, Tom Zelený
Zámečnické nám. 54/6
664 51 Šlapanice
mobil: 602519295, 724024657
e-mail: manas@odtokyhl.cz ; zeleny@odtokyhl.cz

Webinář

1. Webinář ze dne 2.3. 2017

Téma: Větrání vnitřní kanalizace
          
Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

Funkce splaškových odpadních potrubí a jejich větrání, použití přivzdušňovacích ventilů.

Průtoky vzduchu KPV, údržba a životnost, třídy ventilů, instalace

2. Webinář ze dne 9.3. 2017

Téma: Nouzové odvodnění střech
         
Ing. Miroslav Hartl, Ing. Jaroslav Maňas

Technika řešení nouzového odvodnění, Safe vtoky a vedení potrubí

HL střešní vtoky a jejich navrhování podle skladby střech, parkoviště, Revit

3. Webinář ze dne 23.3. 2017

Téma: Nová podomítková řešení ZU k pračkám, myčkám nádobí, sušičkám a pod.; 
          Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

Ochrana vnitřního vodovodu před zpětným průtokem podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409.

Zápachové uzávěrky k pračkám, myčkám, sušičkám prádla a jiná podomítková řešení ZU ke spotřebičům

4. Webinář ze dne 30.3. 2017

Téma: Odvádění kondenzátů z klimatizačních zařízení, fancoilů a pod.
          Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

Odvodnění technologických zařízení – požadavky ČSN 75 6760. Potrubí se dvěma ZU.

Výrobky firmy HL, podtlakové a přetlakové systémy, počet jednotek na jednu ZU, spádování potrubí

5. Webinář ze dne 21.4. 2017

Téma: Řešení a odvodnění bezbariérových sprchových prostor
        
 Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

Navrhování a dimenzování připojovacích potrubí vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760

Sprchové žlaby a vpusti HL výhody projektování, instalace a údržby, designová série HL53

6. Webinář ze dne 5.5. 2017

Téma: Ochrana budov před vzdutou vodou, těsnicí manžety pro prostup technických sítí do budov. 
          Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

Ochrana objektů proti vzduté vodě podle ČSN EN 12056-4 a ČSN 75 6760.

Zpětné armatury proti vzduté vodě, sortiment výrobků HL, zásady instalace, těsnicí manžety HL800

5. Webinář ze dne 12.5. 2017

Téma: Čistící tvarovky, lapače splavenin, dvorní vtoky–arkoviště         
           Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

Místa pro čištění a jejich umísťování na vnitřní kanalizaci. Odvádění srážkových vod podle ČSN 75 6760.

Nové lapače střešních splavenin HL600N, HL600NHO, HL98, velkokapacitní vtoky série „Perfekt“

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.