Protipožární ochrana od HL

U instalací pro odvod odpadních vod se pracuje též hořlavými trubkami a s odpady z plastů.

Stropy poschodí, obzvláště pak ve veřejných budovách, musí být schopny po dobu minimálně 90 minut (F90) odolávat požáru. Strop je však pouze tak bezpečný, jak bezpečné je jeho nejslabší místo, například průchod potrubí nebo též podlahová vpust.

Takové průchodky musí být zajištěny protipožární manžetou R90. Podlahové vpustě platily tedy s ohledem na protipožární ochranu vždy jako riskantní potrubní prostupy...
HL se zabývalo dlouho hledáním řešení, za účelem vývoje realizovatelné protipožární ochrany R90 ve spojení plastovým odpadním potrubím.

Jako výsledek můžeme mezitím představit jednoduchý a rychle instalovatelný montážní systém, u něhož bude dopojovací část těla vpusti vsunuta do konstrukčního protipožárního prvku. Tento prvek je opatřen výplní z pěnivé-expanzní hmoty (zdrojová látka), která začne při působení teploty cca 150°C pěnit a stropní průchodky spolehlivě uzavře.

Touto průchodkou se tedy již nemůže dále šířit ani teplo, ani plameny a ani kouř.

Připravují se následující prvky protipožární ochrany:

HL830 prvek protipožární ochrany R 120/90 - vhodný k HL511KE
HL840 prvek protipožární ochrany R 120/90 - vhodný k sérii HL310N
HL850 prvek protipožární ochrany R 120/90 - vhodný k sérii HL317 pro dimenzi DN50 nebo DN75
HL860 prvek protipožární ochrany R 120/90 - vhodný k sérii „Perfekt“: HL606 – HL616(.1)(H)(W). (DN110 svislý)