Záruční podmínky, garance

Přebíráme záruku a garanci podle zákona o ručení za produkty za všechny HL-produkty uvedené na této Website, pokud bylo zpracování řádně provedeno odbornou firmou s příslušným oprávněním.
Všechny produkty podléhají stálé podnikové kontrole. Výrobky se zkušební značkou dále podléhají stálé úřední kontrole jakosti a odpovídají příslušné norměÖNORM. Získali jsme zkušební osvědčení rakouského institutu pro plastické hmoty o svařitelnosti našich PE-odtoků se všemi na trhu existujícími polyetylénovými trubkami systémy.