Záruční podmínky, garance

Přebíráme záruku a garanci podle zákona o ručení za produkty za všechny HL-produkty uvedené na této Website, pokud bylo zpracování řádně provedeno odbornou firmou s příslušným oprávněním.
Všechny produkty podléhají stálé podnikové kontrole. Výrobky se zkušební značkou dále podléhají stálé úřední kontrole jakosti a odpovídají příslušné norměÖNORM. Získali jsme zkušební osvědčení rakouského institutu pro plastické hmoty o svařitelnosti našich PE-odtoků se všemi na trhu existujícími polyetylénovými trubkami systémy.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.