Terasové vtoky a podlahové vpusti do koupelen – výkresy ke stažení. Rešení v napojení na alternativní sterkové hydroizolace

Terasové vtoky, plocha do 20m²

Výkresy ve formátu .dxf

terasa-a(HL80).dxf

terasa-b(HL80H_HL85N).dxf

terasa-c(HL90.2).dxf

terasa-d(HL310N_2_HL85N).dxf

terasa-e(HL80H_HL85NC).dxf

Výkresy ve formátu .pdf

Sprchové kouty v dlažbe Odtoková kapacita vpustí do 0,5 ls-1 Malé sprchy, revizní – havarijní vtoky.

Výkresy ve formátu .dxf

koupelna-a(HL510N_Pr).dxf

koupelna-b(HL310N_Pr_HL85N).dxf

koupelna-c(HL90Pr).dxf

koupelna-f(HL80.1).dxf

koupelna-g(HL80.1_HL85N).dxf

koupelna-h(HL510NC).dxf

Výkresy ve formátu .pdf

Sprchové kouty (stání) v dlažbe Odtoková kapacita vpustí od 0,8 ls-1 do 1,4 ls-1 Verejné objekty, bazény, radové sprchy. Velkokapcitní sprchy ..Rain.

Výkresy ve formátu .dxf

koupelna-d(HL5100_Pr).dxf

koupelna-e(HL3100_Pr_8500).dxf

Výkresy ve formátu .pdf

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.