Integrace odtoků do izolací proti vlhkosti

Izolace vlhkých prostor, balkonů a teras proti prosakující vodě a především integrace a výběr správného odtoku přinášejí často potíže. Velká část technických dotazů, které k nám přicházejí prostřednictvím servisní linky, se týká právě tohoto tématu.
Pomocí tohoto článku bychom Vám rádi ukázali možnosti, které Vám v této oblasti skýtají odtoky HL, a rádi bychom Vás též upozornili na některé skutečnosti související s montáží.

Množství izolačních materiálů ke zpracování, které jsou dostupné, se stále zvětšuje a složení těchto materiálů je často velmi odlišné
Přímé spojování na těsnící přírubu odtoků zhotovených většinou z PP nebo PE není možné nebo je možné jen obtížně, protože tyto materiály vykazují velmi špatné lepící vlastnosti a netvoří tak spoje s jinými materiály. Mohou být natrvalo spojeny s materiálem stejného druhu pouze svařením, tzn. tepelným působením.
Firma HL, jako výrobce vysoce kvalitních podlahových odtoků, vždy měla a má prvořadý cíl, a to zajistit těsný přechod od odtoku k izolačnímu materiálu. V praxi to znamená nalézt materiály (většinou ve tvaru fólie), které mohou být nepropustně spojeny jak s odtokem, tak vytvořit též trvalé a nepropustné spojení s izolačním materiálem použitým v daném případě.
Zde nabízíme jak možnost pro sevření, příp. slepení nebo svaření fólií formou izolačních souprav a izolačních svěrných prvků, tak též polymer-bitumenové manžety nanesené ve výrobě napevno na tělo odtoku a stejně tak dva systémy - „CeraDrain“ a „FlexDrain“ - ideální pro moderní tenkovrstvé konstrukce podlah.

Izolační soupravy a izolační svěrné prvky

HL83 Serie
HL84 Serie
HL86 Serie

Odtoky vybavené z výroby bitumenovou manžetou - Nové metody izolace

CeraDrain
FlexDrain