Integrace odtoků do izolací proti vlhkosti

Izolace vlhkých prostor, balkonů a teras proti prosakující vodě a především integrace a výběr správného odtoku přinášejí často potíže. Velká část technických dotazů, které k nám přicházejí prostřednictvím servisní linky, se týká právě tohoto tématu.
Pomocí tohoto článku bychom Vám rádi ukázali možnosti, které Vám v této oblasti skýtají odtoky HL, a rádi bychom Vás též upozornili na některé skutečnosti související s montáží.

Množství izolačních materiálů ke zpracování, které jsou dostupné, se stále zvětšuje a složení těchto materiálů je často velmi odlišné
Přímé spojování na těsnící přírubu odtoků zhotovených většinou z PP nebo PE není možné nebo je možné jen obtížně, protože tyto materiály vykazují velmi špatné lepící vlastnosti a netvoří tak spoje s jinými materiály. Mohou být natrvalo spojeny s materiálem stejného druhu pouze svařením, tzn. tepelným působením.
Firma HL, jako výrobce vysoce kvalitních podlahových odtoků, vždy měla a má prvořadý cíl, a to zajistit těsný přechod od odtoku k izolačnímu materiálu. V praxi to znamená nalézt materiály (většinou ve tvaru fólie), které mohou být nepropustně spojeny jak s odtokem, tak vytvořit též trvalé a nepropustné spojení s izolačním materiálem použitým v daném případě.
Zde nabízíme jak možnost pro sevření, příp. slepení nebo svaření fólií formou izolačních souprav a izolačních svěrných prvků, tak též polymer-bitumenové manžety nanesené ve výrobě napevno na tělo odtoku a stejně tak dva systémy - „CeraDrain“ a „FlexDrain“ - ideální pro moderní tenkovrstvé konstrukce podlah.

Izolační soupravy a izolační svěrné prvky

HL83 Serie
HL84 Serie
HL86 Serie

Odtoky vybavené z výroby bitumenovou manžetou - Nové metody izolace

CeraDrain
FlexDrain

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.