HL - historie úspěchu!

V roce 1955 založili pánové Leopold Hutterer a Viktor Lechner firmu, která měla vyrábět převážně produkty z olova pro instalace související s odtokem vody a pro chemický průmysl. Byly dány jak technické, tak obchodní předpoklady pro vybudování firmy, která mohla vyhovět mnohostranným požadavkům tohoto odvětví.Začátek byl velmi skromný, ale brzy mohla být postavena malá výrobní hala a o několik roků později byl zakoupen výrobní areál (dnešní sídlo firmy). Díky píli a prozíravosti se firma pomalu rozvíjela.V průběhu let se v odvětví instalační techniky projevila citelná změna tendence, a to používat namísto olova plast. Tento obrat byl včas rozeznán a během několika málo roků byl automaticky proveden systematický přechod z olova na plast. Tato cesta byla tvrdá, avšak úspěšná. Dnes zásobujeme produkty z plastu nejen rakouský trh, více jak polovina výrobků představuje firemní export.Když v roce 1982 zemřel společník Leopold Hutterer, vstoupila do vedení firmy jeho dcera, paní Christl Schütz-Hutterer, a vedla firmu se společníkem Viktorem Lechnerem až do roku 1998, kdy pan Lechner zemřel. Od té doby společnost, která byla v roce 2001 restrukturalizována na společnost s ručením omezeným, vede paní Schütz-Hutterer sama, a to s dlouholetou činorodou podporou týmu vynikajících odborníků. Firma nyní vystupuje pod názvem

HL Hutterer & Lechner GmbH

V roce 1993 byl přikoupen sousední areál o rozloze 6.000 mů, takže byl k dispozici dostatek místa pro další expanzi.Díky stálému vývoji nových produktů a díky intenzivní péči a poskytování podpory velkoobchodu a instalatérům si firma zajistila dobré jméno jak v tuzemsku, tak v zahraničí..Podnik je dnes v areálu na ploše 10 000 m2 vybaven nejmodernějšími výrobními zařízeními a zařízeními pro opracování a disponuje dobře zařízenou výrobnou nástrojů a forem, kde jsou zhotovovány vstřikovací formy, zařízení a speciální stroje, kterých je ve firmě zapotřebí. Momentálně pracuje ve firmě asi 100 zaměstnanců.Od roku 1990 firma HL usilovala o export do států ve východní a střední Evropě. V roce 1990 byla v Budapešti založena informační kancelář pro Madarsko. Velmi rychle pak vznikly kanceláře v Brně, Bratislavě, Varšavě, Mariboru, Miláně a Sofii a před rokem přibyla Moskva. Exportní trhy v západní Evropě jsou obstarávány z Německa. Inovativní výrobky HL a intenzívní zpracování trhu vedly ke skutečnosti, že dnes je exportováno 60% produkce.Díky stálému úsilí v oblasti jakosti získala v roce 1995 certifikát o jakosti ISO 9001. V popředí firemní filozofie stojí u HL jakost a inovace produktů, stejně jako úsilí o rychlé a spolehlivé splnění přání a potřeb zákazníků, nebot.

HL  - Chronology

1950 - Založení HL Leopoldem Huttererem a Viktorem Lechnerem
Přední produkty pro odtokové systémy - kanalizaci a chemický průmysl.
Obrat: předvídaný systematický materiálový přechod z olova na plasty.

1982 - Změna generací: Po smrti Leopolda Hutterera vstoupila do společnosti jeho dcera Christiana Schütz jako partner manažmentu a spolu s Viktorem Lechnerem řídila obchod až do jeho smrti v roce 1998. Poté dědici Viktora Lechnera prodali zbývajících 50% akcií zbývajícím akcionářům, mimo jiné i obchodnímu admin. Leopoldovi Huttererovi jun., který opustil společnost v roce 2000, když prodal akcie své sestře Christianě Schütz-Hutterer.

1990 - založena první informační kancelář v Maďarsku v Budapešti. Ostatní rychle uspěli v České republice - v Brně, Bratislavě, Mariboru, Miláně, Varšavě, Sofii a v roce 1998 v Moskvě.

1995 - Díky neustálému úsilí o kvalitu získala společnost HL certifikát kvality ISO 9001. Interní oddělení odpovídá za zajištění kvality, dodržování vysokých standardů, a tedy za udržování klasifikace špičkového dodavatele ve velkoobchodě a za různé testy kvality produktu. Společnost HL si je vědoma důležitosti vysokých standardů kvality a jako lídr na trhu v Rakousku vždy hrála rozhodující roli ve vývoji norem v oblasti odpadních vod.

2001 - Restrukturalizace společnosti na společnost s ručením omezeným (s. s r.o. = GmbH) Od té doby společnost působí pod názvem HL Hutterer & Lechner GmbH.

2003 - Christoph Schütz podporuje Christianu Schütz-Hutterer jako 2. jednatel.

2007 - Uvedení sprchových kanálků z nerezové oceli na trh, vlastní 3D tiskárna pro konstrukci prototypů.

2008 - Hejtman Dr. Erwin Pröll udělil Christianě Schütz-Hutterer zlatou čestnou medaili za přínos spolkové zemi Dolní Rakousy.
2009 - Christiana Schütz-Hutterer získala od spolkového prezidenta DR Heinze Fischera profesní titul „Obchodní rada“.

2011 - Oslava 60. výročí společnosti HL
Hejtman Dr. Erwin Pröll poblahopřál Christianě Schütz-Hutterer k podnikání, vizi, úsilí a odvaze v rozhodování. Protože činění správných rozhodnutí ve správném čase s oběma nohama na zemi a na základech zdravé podnikatelské mysli jsou faktory 60-ti let úspěšného podnikání.

2013 - Christoph Schütz navazuje na Christianu Schütz-Hutterer jako jediný jednatel.

2016 - Založení GmbH HL RUS v Schukowski / Moskva, výroba a montáž plastových odtoků

2018 - Výstavba servisního a školícího centra "HL Haus" na 600m², včetně showroomu pro bezbariérové sprchy a školící místnosti

2019 - Zahájení výstavby nového logistického centra cca. 1800 m² na stávajícím místě v sídle firmy HL Himberg, dokončení a uvedení do provozu 2020

HL se stará od dobrý odtok.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.