Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem s plastovým rámem 244x244mm a plastovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu