Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem, s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s plastovým nástavcem 42 - 130mm a rámem 244x244mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a sifonovou vložkou