Materliały

Wszystkie produkty poddawane są systematycznej kontroli materiałowej i odpowiadają normom w systemie ONORM. Nasze wpusty wykonane z PE są zgrzewalne ze wszystkimi rurami z PE znajdującymi się na rynku i produkowanymi zgodnie z europejskimi normami.

Zeliwo

Żeliwo szare zgodnie z Normą PN – EN1561. EN – GJL – 200 z lamelami grafitu. Produkt zabezpieczony czarną powłoką ochronną na czas transportu. Z naturalnych względów mogą się pojawić z czasem powierzchniowe naloty korozji, które nie mają negatywnego wpływu na trwałość i funkcjonalność produktu.

W przypadku zabudowy wpustów żeliwnych w posadzkach przemysłowych na bazie różnego rodzaju żywic epoksydowych lub innych posadzek pokrywanych materiałami polimerowymi, może dochodzić do zwiększonej tendencji korozyjnej powłoki żeliwnej wpustu na skutek reakcji z chemikaliami. Zalecamy należyte zadbanie i ostrożność w procesie zabudowy wpustu w takich sytuacjach.

Folie

Polymerbitumen

Polimerbitumenowe pasmo z elastomerowymi własnościami; grubość 4,5 mm; odpowiada DIN 52133, DIN 52123 i DIN 4120 (odporne na wysokie temperatury i promieniowanie cieplne);odporne na wszelkie chemikalia znajdujące się w atmosferze; spawane za pomocą ręcznego palnika na propan.

EPDM (Ethylen-Propylen-Terpolymer)

Uniwersalne pasmo uszczelniające obustronnie wzorowane; odporne na ozon, promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone; klasa materiału B2 według DIN 4102 (odporne na wysokie temperatury i promieniowanie cieplne);grubość 1,0 - 1,2 mm, ciężar 1,2 względnie 1,4 kg/m2; połączenie klejowe z gorącym bitumem lub zimną masą klejącą (lepik).

Ołów (Pb 0,15%Sb)

1mm mocnej folii izolacyjnej z tradycyjną folią ołowianą uszczelniającą ; lutuje się z pasmem ołowiu (również do nabycia w HL).

Elastyczna folia tekstylna

Elastyczna folia tekstylna z obustronną włókniną polipropylenową; trwała, nie tracąca swych właściwości z termoplastycznym elastomerem, gr.0,7mm, waga 360g/m2, dla uszczelnień 2 komponentowych, epoksydowych, folii "płynnych", żywic dyspersyjnych, polimerowych.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.