Materliały

Wszystkie produkty poddawane są systematycznej kontroli materiałowej i odpowiadają normom w systemie ONORM. Nasze wpusty wykonane z PE są zgrzewalne ze wszystkimi rurami z PE znajdującymi się na rynku i produkowanymi zgodnie z europejskimi normami.

Zeliwo

Żeliwo szare zgodnie z Normą PN – EN1561. EN – GJL – 200 z lamelami grafitu. Produkt zabezpieczony czarną powłoką ochronną na czas transportu. Z naturalnych względów mogą się pojawić z czasem powierzchniowe naloty korozji, które nie mają negatywnego wpływu na trwałość i funkcjonalność produktu.

W przypadku zabudowy wpustów żeliwnych w posadzkach przemysłowych na bazie różnego rodzaju żywic epoksydowych lub innych posadzek pokrywanych materiałami polimerowymi, może dochodzić do zwiększonej tendencji korozyjnej powłoki żeliwnej wpustu na skutek reakcji z chemikaliami. Zalecamy należyte zadbanie i ostrożność w procesie zabudowy wpustu w takich sytuacjach.

Folie

Polymerbitumen

Polimerbitumenowe pasmo z elastomerowymi własnościami; grubość 4,5 mm; odpowiada DIN 52133, DIN 52123 i DIN 4120 (odporne na wysokie temperatury i promieniowanie cieplne);odporne na wszelkie chemikalia znajdujące się w atmosferze; spawane za pomocą ręcznego palnika na propan.

EPDM (Ethylen-Propylen-Terpolymer)

Uniwersalne pasmo uszczelniające obustronnie wzorowane; odporne na ozon, promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone; klasa materiału B2 według DIN 4102 (odporne na wysokie temperatury i promieniowanie cieplne);grubość 1,0 - 1,2 mm, ciężar 1,2 względnie 1,4 kg/m2; połączenie klejowe z gorącym bitumem lub zimną masą klejącą (lepik).

Ołów (Pb 0,15%Sb)

1mm mocnej folii izolacyjnej z tradycyjną folią ołowianą uszczelniającą ; lutuje się z pasmem ołowiu (również do nabycia w HL).

Elastyczna folia tekstylna

Elastyczna folia tekstylna z obustronną włókniną polipropylenową; trwała, nie tracąca swych właściwości z termoplastycznym elastomerem, gr.0,7mm, waga 360g/m2, dla uszczelnień 2 komponentowych, epoksydowych, folii "płynnych", żywic dyspersyjnych, polimerowych.