Gwarancja- Odpowiedzialność za wyrób

Bierzemy pełną odpowiedzialność za jakość naszych wyrobów i udzielamy gwarancji na wszystkie znajdujące się na niniejszej stronie www wyroby HL, jeżeli montaż jest wykonywany zgodnie z załączonymi instrukcjami przez odpowiednio przeszkolone osoby.
Wszystkie produkty poddawane są systematycznej kontroli materiałowej i odpowiadają normom w systemie ONORM. Nasze wpusty wykonane z PE są zgrzewalne ze wszystkimi rurami z PE znajdującymi się na rynku i produkowanymi zgodnie z europejskimi normami.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.