Gwarancja- Odpowiedzialność za wyrób

Bierzemy pełną odpowiedzialność za jakość naszych wyrobów i udzielamy gwarancji na wszystkie znajdujące się na niniejszej stronie www wyroby HL, jeżeli montaż jest wykonywany zgodnie z załączonymi instrukcjami przez odpowiednio przeszkolone osoby.
Wszystkie produkty poddawane są systematycznej kontroli materiałowej i odpowiadają normom w systemie ONORM. Nasze wpusty wykonane z PE są zgrzewalne ze wszystkimi rurami z PE znajdującymi się na rynku i produkowanymi zgodnie z europejskimi normami.