Przejścia przeciwpożarowe HL

W instalacjach ściekowych coraz częściej stosowane są przejścia przeciwpożarowe dla rur a także wpustów stropowych wykonanych z tworzyw sztucznych.

Strop międzypiętrowy musi we wszystkich budynkach użyteczności publicznej wytrzymać ogień przez 90 minut (F90). Strop jest jednak najsłabszym punktem całej konstrukcji a szczególnie miejsca przejść rur czy wpustów.
Dlatego HL intensywnie pracuje nad rozwiązaniem problemu przejścia (zamontowania) wpustów z tworzyw sztucznych przez stropy zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

Wynikiem tych poszukiwań jest zaprojektowanie przejść przeciwpożarowych, które szybko i i w sposób nieskomplikowany można zamontować w stropie. Przejście to składa się z korpusu rurowego, w który montowany jest korpus wpustu HL i następnie wypełnianego specjalną masą spęczniającą. Masa ta przy temperaturze około 150°C zaczyna spęczniać się i wypełnia miejsce przejście wpustu w stropie.

Ani ogień ani dym nie mogą rozprzestrzenić się przez taki przepust.

Wykaz przejść przeciwpożarowych-stropowych:

HL830 przejście przeciwpożarowe R 120/90 - pasuje do HL511KE
HL840 przejście przeciwpożarowe R120/90 - pasuje do serii HL310N
HL850 przejście przeciwpożarowe R 120/90 - pasuje do serii HL317
HL860 przejście przeciwpożarowe R 120/90 - pasuje do serii „Perfekt“: HL606 – HL616 (DN110 pionowe)