Przejścia przeciwpożarowe HL

W instalacjach ściekowych coraz częściej stosowane są przejścia przeciwpożarowe dla rur a także wpustów stropowych wykonanych z tworzyw sztucznych.

Strop międzypiętrowy musi we wszystkich budynkach użyteczności publicznej wytrzymać ogień przez 90 minut (F90). Strop jest jednak najsłabszym punktem całej konstrukcji a szczególnie miejsca przejść rur czy wpustów.
Dlatego HL intensywnie pracuje nad rozwiązaniem problemu przejścia (zamontowania) wpustów z tworzyw sztucznych przez stropy zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

Wynikiem tych poszukiwań jest zaprojektowanie przejść przeciwpożarowych, które szybko i i w sposób nieskomplikowany można zamontować w stropie. Przejście to składa się z korpusu rurowego, w który montowany jest korpus wpustu HL i następnie wypełnianego specjalną masą spęczniającą. Masa ta przy temperaturze około 150°C zaczyna spęczniać się i wypełnia miejsce przejście wpustu w stropie.

Ani ogień ani dym nie mogą rozprzestrzenić się przez taki przepust.

Wykaz przejść przeciwpożarowych-stropowych:

HL830 przejście przeciwpożarowe R 120/90 - pasuje do HL511KE
HL840 przejście przeciwpożarowe R120/90 - pasuje do serii HL310N
HL850 przejście przeciwpożarowe R 120/90 - pasuje do serii HL317
HL860 przejście przeciwpożarowe R 120/90 - pasuje do serii „Perfekt“: HL606 – HL616 (DN110 pionowe)

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.