Zasyfonowanie PRIMUS

"Primus" jest najnowszą generacją zasyfonowania, które funkcjonuje bez wody. Zalanie wodą zasyfonowania nie jest już konieczne! Problem wydostawania się nieprzyjemnych zapachów przez wpust należy już do przeszłości.

Zasada funkcjonowania:

Przy zalaniu wodą "Primus" działa jak klasyczne, hermetyczne zasyfonowanie: siłą wyporu działa na syfon, który podnosi się do góry i wypuszcza z korpusu wpustu maksymalną ilość wody zgodną z danymi technicznymi ...
W momencie zaprzestania spływu wody do wpustu funkcjonuje on jak normalny wpust z klasycznym zasyfonowaniem. Nieprzyjemne zapachy wydobywające się z sytemu kanalizacji są zatrzymane przez słup wody znajdujący się w wpuście....
Z czasem dochodzi do wyparowywania wody z zasyfonowania. Tak jak długo znajduje się w wpuście woda tak długo nie dochodzi do wypuszczania gazów z kanalizacji.
Kiedy nastąpi całkowite wyparowanie wody w klasycznym zasyfonowaniu dochodzi do wypuszczania gazów z kanalizacji. Zastosowanie zasyfonowania „Primus” całkowicie eliminuje ten problem- dzwon zasyfonowania opada na rurkę nasadową i blokuje wydostawanie się gazów z kanalizacji!