Vtokový prvok utesnújúci k atikovým vpustom série HL68 pre napr. zatepúlené a zaizolované strechy.