Podlahový vpust DN50/75 na vpusť je priamo na závode navarený bitumenový límec d 420 mm (použitie pri izolovaní so živičnou izoláciou), otočný z horizontálnej až po vertikálnu polohu s izolačným tanierom, s nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, skrátiteľným nadstavcom 34 - 73 mm, liatinovým rámikom 150 x 150 mm a liatinovou vtokovou mriežkou 137 x 137 mm