HL80Katalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN50/75 otočný, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, 100x100mm/ 94x94mm  HL80-3020Katalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN50/75 s otočným odtokom, nezámrznou protizápachovou klapkou, nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm  HL80RKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vtok DN50/75 otočný s izolačným tanierom, frostsicherer Geruchsklappe, d 133mm/d 112mm  HL81GKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN50/75 otočný s izolačným tanierom, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, liatina 150x150mm/137x137mm  HL92Katalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vtok DN40 horizontálny s izolačným tanierom, Sitko, nadstavec 100x100mm/94x94mm  HL310N.2Katalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN50/75/110 vertikálny s protizápachovým uzáverom, 123x123mm/115x115mm  HL310N.2-3020Katalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN 50/75/110 vertikálny, s nezámrznou protizápachovou klapkou, nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm  HL310NKHKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónové a terasové, teleso vpustu DN50/75/110 vertikálne s asfaltovou hydroizolačnou manžetou (bitumen)  HL3100TKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN75/110 vertikálny s nezámrznou protizápachovou klapkou, 145 x 145 mm 138 x 138 mm.  HL3100TGKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaVpust DN75/110 so zvislým odtokom zápachovou, nezámrznou klapkou, s liatinovým rámom 190x190 mm a liatinovou mriežkou 175x175 mm  HL3100THKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN75/110 vertikálny s na závode navarenou asfaltovou hydroizolačnou manžetou, nezámrznou protizápachovou klapkou, 145 x 145 mm0138 x 138 mm.  HL3100THGKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaVpust DN75/110 so zvislým odtokom, s bitumenovou (asfaltovou) manžetou, nezámrznou protizápachovou klapkou s liatinovým rámom 190x190 mm a liatinovou mriežkou 175x175 mm  HL3100THKKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaTeleso balkónového a terasového vpustu DN75/110 vertikálny s na závode navarenou asfaltovou hydroizolačnou manžetou.  HL3100TKKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaTeleso balkónového a terasového vpustu DN75/110 vertikálny

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.