HL605Katalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Zápachový uzáver / Bez izolačnej prírubyDvorný vpust Perfekt DN110 horizontálna s plastovým rámikom 244x244mm, liatina 226x226mm, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou a lapačom piesku  HL605.1Katalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Zápachový uzáver / Bez izolačnej prírubyDvorný vpust Perfekt DN110 horizontálna s liatina 260x260mm, liatinovou mriežkou 226x226mm, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou  HL605.1KKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálneTeleso dvorného vpustu Perfekt DN110 horizontálne s liatinovým rámikom 260x260mm  HL605.1WKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Vodný zápachový uzáver / Bez izolačnej prírubyDvorný vpust Perfekt DN110 horizontálna s liatinovým rámikom 260x260mm, liatinovou mriežkou 226x226mm so zápachovým uzáverom  HL605KKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálneTeleso dvornej vpuste Perfekt DN110 horizontálne s plastovým rámikom 244x244mm, bez mreže  HL605LKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Zápachový uzáver / Bez izolačnej prírubyDvorný vpust Perfekt DN110 horizontálna s plastovým rámikom 244x244mm, plastovou mriežkou 226x226mm, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou  HL605LWKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Vodný zápachový uzáver / Bez izolačnej prírubyDvorný vpust Perfekt DN110 horizontálna s plastovým rámikom 244x244mm, plastovou mriežkou 226x226mm so zápachovým uzáverom  HL605SKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Zápachový uzáver / Bez izolačnej prírubyDvorný vpust Perfekt DN110 horizontálna s plastovým rámikom 244x244mm, nerezovou mriežkou 226x226mm s nezámrzajúcou protizápachovou klapkou  HL605SWKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Vodný zápachový uzáver / Bez izolačnej prírubyDvorný vpust Perfekt DN110 horizontálna s plastovým rámikom 244x244mm, nerezovou mriežkou 226x226mm so zápachovým uzáverom  HL605WKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Vodný zápachový uzáver / Bez izolačnej prírubyDvorný vpust Perfekt DN110 horizontálna s plastovým rámikom 244x244mm, liatinovou mriežkou 226x226mm so zápachovým uzáverom  HL615Katalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Zápachový uzáver / Izolačná prírubaDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s izolačným tanierom, plastovým rámikom 240x240mm, liatinovou mriežkou 226x226mm, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou  HL615.1Katalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Zápachový uzáver / Izolačná prírubaDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s izolačným tanierom, liatinovým rámikom 240x240mm, liatinovou mriežkou 226x226mm, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou  HL615.1HKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Zápachový uzáver / Príruba s manžetou so živičnej izolácieDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, liatinovým rámikom 260x260mm, liatinovou mriežkou 226x226mm, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou  HL615.1HWKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Vodný zápachový uzáver / Príruba s manžetou so živičnej izolácieDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, liatinovým rámikom 260x260mm, liatinovou mriežkou 226x226mm, zápachovým uzáverom  HL615.1WKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Vodný zápachový uzáver / Izolačná prírubaDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s izolačným tanierom, liatinovým rámikom 260x260mm, liatinovou mriežkou 226x226mm, zápachovým uzáverom  HL615HKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Zápachový uzáver / Príruba s manžetou so živičnej izolácieDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, plastovým rámikom 240x240mm, liatinovou mriežkou 226x226mm, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou  HL615HLKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Zápachový uzáver / Príruba s manžetou so živičnej izolácieDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, plastovým rámikom 240x240mm, plastovou mriežkou 226x226mm, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou  HL615HLWKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Vodný zápachový uzáver / Príruba s manžetou so živičnej izolácieDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, plastovým rámikom 240x240mm, plastovou mriežkou 226x226mm, zápachovým uzáverom  HL615HSKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Zápachový uzáver / Príruba s manžetou so živičnej izolácieDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, plastovým rámikom 240x240mm, nerezovou mriežkou 226x226mm, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou  HL615HSWKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Vodný zápachový uzáver / Príruba s manžetou so živičnej izolácieDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, plastovým rámikom 240x240mm, nerezovou mriežkou 226x226mm, zápachovým uzáverom  HL615HWKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Vodný zápachový uzáver / Príruba s manžetou so živičnej izolácieDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, plastovým rámikom 240x240mm, liatinovou mriežkou 226x226mm, zápachovým uzáverom  HL615KKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálneDvorné teleso vpuste Perfekt DN110 horizontálne s izolačným tanierom  HL615KHKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálneDvorné teleso vpuste Perfekt DN110 horizontálne s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou  HL615LKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Zápachový uzáver / Izolačná prírubaDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s izolačným tanierom, plastovým rámikom 240x240mm, plastovou mriežkou 226x226mm, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou  HL615LWKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Vodný zápachový uzáver / Izolačná prírubaDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s izolačným tanierom, plastovým rámikom 240x240mm, plastovou vtokovou mriežkou 226x226mm, zápachovým uzáverom a lapačom piesku  HL615SKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Zápachový uzáver / Izolačná prírubaDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s izolačným tanierom, plastovým rámikom 240x240mm, nerezovou mriežkou 226x226mm, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou  HL615SWKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Vodný zápachový uzáver / Izolačná prírubaDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s izolačným tanierom, plastovým rámikom 240x240mm, nerezovou mriežkou 226x226mm, zápachovým uzáverom  HL615WKatalog / 15 Veľkokapacitné vpusty série "Perfekt" / horizontálne / Vodný zápachový uzáver / Izolačná prírubaDvorný vtok Perfekt DN110 horizontálny s izolačným tanierom, plastovým rámikom 240x240mm, liatinovou mriežkou 226x226mm, zápachovým uzáverom

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.