HL85NCatalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues 80mm / d 110mm me fllanxhë guarnacioni përfshi O-Ring  HL85N-3020Catalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues 80mm / d 110mm me fllanxhë guarnacioni përfshi O-Ring dhe mbrojtje e thellë ndërtimore adekuat për serinë HL3020  HL85NCCatalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues d 110mm përfshi O-Ring me kollare betoni polimeri CeraDrain  HL85NHCatalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues 80mm / d 110mm përfshi O-Ring me manshetë bitumi  HL320Catalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues 35mm / d 89mm  HL340NCatalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues 80mm / d 110mm përfshi O-Ring  HL350Catalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues 130mm / d 145mm  HL350.0Catalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues me fllanxhë mbërthese, adekuat për shkarkues tavani për serinë HL62, HL64 dhe HL69  HL350.1Catalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues 180mm / d 145mm me fllanxhë guarnacioni dhe set guarnacioni HL84  HL350.1HCatalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues 180mm / d 145mm me manshetë bitumi  HL350.2Catalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues 130mm / d 145mm me hyrje DN40  HL360Catalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues d 145mm me kollare betoni polimeri CeraDrain  HL370Catalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesKapuç pilete d 145mm FlexDrain / 147x147mm / grilë inoksi 138x138mm  HL618Catalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues 130mm / d 195mm me fllanxhë guarnacioni  HL618HCatalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues 130mm / d 195mm me manshetë bitumi  HL620Catalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues 105mm / d 195mm  HL3400Catalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues d 146mm / 200mm përfshi O-Ring  HL8500Catalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues 200mm/ d 146mm me fllanxhë guarnacioni  HL8500HCatalog / set guarnacioni / zgjatues / zgjatuesZgjatues me manshetë bitumi përfshi O-Ring për HL3100T dhe HL5100T

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.