HL72.1Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN75/110 horizontal me fllanxhë guarnacioni, 147x147mm / grilë plastike 138x138mm  HL72.1HCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN75/110 horizontal me manshetë bitumi, 147x147mm / grilë plastike138x138mm  HL72.1HNCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN75/110 horizontal me manshetë bitumi, 147x147mm / grilë inoksi 138x138mm  HL72.1KCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN75 horizontal me fllanxhë guarnacioni  HL72.1KHCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN75 horizontal me manshetë bitumi  HL72.1NCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN75/110 horizontal me fllanxhë guarnacioni, 147x147mm / grilë inoksi 138x138mm  HL80.1Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi, 123x123mm / 115x115mm  HL80.1CCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / CeraDrainShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kollare betoni polimeri CeraDrain dhe kllapë kundërmimi, 121x121mm / 115x115mm  HL80.1CRCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / CeraDrainShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kollare betoni polimeri CeraDrain dhe kllapë kundërmimi, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL80.1HCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi, 123x123mm / 115x115mm  HL80.1HRCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi, kapuç pilete rrethore d 131mm / d 112mm  HL80.1RCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL80.2Catalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi, pllakë valvule dhe tub vertikal 100mm  HL80.2HCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi, kllapë kundërmimi, pllakë valvule dhe tub vertikal 100mm  HL80CKCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / CeraDrainShkarkues për dysheme, ballkon dhe tarracë DN50/75 i rrotullueshëm me kollare betoni polimeri CeraDrain  HL80HKCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues për dysheme, ballkon dhe tarracë DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi  HL80KCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues për dysheme, ballkon dhe tarracë DN50/75 i rrotullueshëm  HL81.1GCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me kllapë kundërmimi, 150x150mm / 137x137mm gize  HL81.1GHCatalog / shkarkues dyshemeje / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues dyshemeje DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi, 150x150mm / 137x137mm gize  HL90KCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniElement shkarkimi për ballkon dhe tarracë DN40/50 horizontal  HL90K-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniElement shkarkimi për ballkon dhe tarracë DN40/50 horizontal me mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL90KDCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje me fllanxhë plastike e laminatuar DN40  HL90PrCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 123x123mm / 115x115mm  HL90Pr-3000Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm  HL90PrDCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / pa fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje horizontal me kllapë kundërmimi Primus dhe fllanxhë plastike e laminatuar  HL90PrD-3000Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / pa fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje horizontal me kllapë kundërmimi Primus dhe fllanxhë plastike e laminatuar, kornizë inoksi Klick-Klack  HL300Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50, 123x123mm / 115x115mm  HL300-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50, kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL300GCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50, 150x150mm / grilë gize 137x137mm  HL300KCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50  HL300K-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40 dhe mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL300RCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me hyrje DN40/50, kapuç pilete rrethore d 131mm / 112mm  HL303KCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / pa fllanxhë guarnacioniTrup shkarkimi dyshemeje DN50 me 3 hyrje DN40  HL304Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40, 123x123mm / 115x115mm  HL304KCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40  HL304K-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50 horizontal me 3 hyrje anësore DN40 dhe mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL510NCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal, 123x123mm / 115x115mm  HL510N-3000Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm  HL510N-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi dhe kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL510N-3120Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Quadra'  HL510N-3121Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Seine'  HL510N-3123Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Orinoco'  HL510N-3124Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Nil'  HL510N-3125Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Yukon'  HL510NGCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal, 150x150mm / 137x137mm gize  HL510NKCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal  HL510NK-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me mbrojtje e thellë, e paramontuar ndërtimore  HL510NPrCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 123x123mm / 115x115mm  HL510NPr-3000Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm  HL510NPr-3020Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus dhe kornizë grile për me pllaka 132x132mm / 112x112mm  HL510NPr-3120Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Quadra'  HL510NPr-3121Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Seine'  HL510NPr-3123Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack /115x115mm 'Orinoco'  HL510NPr-3124Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Nil'  HL510NPr-3125Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 121x121mm Klick-Klack / 115x115mm 'Yukon'  HL510NPrGCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 150x150mm / 137x137mm gize  HL510NPrRCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL510NRCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN40/50 horizontal, kapuç pilete rrethore d 133mm / d 112mm  HL5100Catalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 horizontal, 145x145mm Klick-Klack / 138x138mm  HL5100KCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN50/75 horizontal  HL5100PrCatalog / shkarkues dyshemeje / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues dyshemeje DN 50/75 horizontal me kllapë kundërmimi Primus, 145x145mm Klick-Klack / 138x138mm

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.