Atikový vpust s PVC-izolačnou prírubou a PP-pripojovacím potrubím DN110, vhodný na vyvýšené atiky a prepojenie izolačných fólií na báze PVC.