HL68H.0/110Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN110  HL68H.0/50Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN50  HL68H.0/75Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN75  HL68KHKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s asfaltovou manžetou  HL80HKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieBalkónový a terasový vtok DN50/75 otočný s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, 100x100mm/ 94x94mm  HL80HRKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieBalkónový a terasový vtok DN50/75 otočný s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, d 131mm/d 112mm  HL81GHKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izoláciePodlahový vpust DN50/75 otočný s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, liatina rámik a mriežka 150x150mm/137x137mm  HL90KHKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónové a terasové teleso vpustu DN40/50 s asfaltovou (bitumenovou) manžetou  HL510NKHKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónové a terasové teleso vpustu DN40/50 horizontálne s asfaltovou hydroizolačnou manžetou (bitumen)  HL5100THKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN75 horizonzálny s na závode navarenou asfaltovou hydroizolačnou manžetou, nezámrznou protizápachovou klapkou, 145 x 145 mm0138 x 138 mm.  HL5100THGKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieVpust DN75 s vodorovným odtokom, zápachovou, nezámrznou klapkou, liatinovým rámom 190x190 mm a liatinovou mriežkou 175x175 mm  HL5100THKKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaTeleso balkónového a terasového vpustu DN75 horizontálny s na závode navarenou asfaltovou hydroizolačnou manžetou.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.