HL68F.0/110Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná príruba Atikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN110  HL68F.0/50Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná príruba Atikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN50  HL68F.0/75Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná príruba Atikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN75  HL68H.0/110Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN110  HL68H.0/50Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN50  HL68H.0/75Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN75  HL68KFKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná príruba Atikový odtok s PP přírubou a  HL68KHKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s asfaltovou manžetou  HL68KPKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s PVC přírubou  HL68P.0/110Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s PVC přírubou a PP připojovací trubkou DN110  HL68P.0/50Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s PVC přírubou a PP připojovací trubkou DN50  HL68P.0/75Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s PVC přírubou a PP připojovací trubkou DN75  HL80Katalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN50/75 otočný, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, 100x100mm/ 94x94mm  HL80RKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vtok DN50/75 otočný s izolačným tanierom, frostsicherer Geruchsklappe, d 133mm/d 112mm  HL81GKatalog / Balkony a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN50/75 otočný s izolačným tanierom, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, liatina 150x150mm/137x137mm  HL90Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vtok DN40/50 horizontálny s izolačným tanierom, Sitko, nadstavec 100x100mm/94x94mm  HL90.2Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom, 123x123mm/115x115mm  HL90.2-3020Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN 40/50 horizontálny, s nezámrznou protizápachovou klapkou, nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm  HL90-3020Katalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN 40/50 horizontálny, nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm  HL90KHKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónové a terasové teleso vpustu DN40/50 s asfaltovou (bitumenovou) manžetou  HL510NKHKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónové a terasové teleso vpustu DN40/50 horizontálne s asfaltovou hydroizolačnou manžetou (bitumen)  HL5100TKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN75 horizontálny s nezámrznou protizápachovou klapkou, 145x145mm/138x138 mm.  HL5100TGKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaVpust DN75 s vodorovným odtokom, zápachovou, nezámrznou klapkou, liatinovým rámom 190x190 mm a liatinovou mriežkou 175x175 mm  HL5100THKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN75 horizonzálny s na závode navarenou asfaltovou hydroizolačnou manžetou, nezámrznou protizápachovou klapkou, 145 x 145 mm0138 x 138 mm.  HL5100THKKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaTeleso balkónového a terasového vpustu DN75 horizontálny s na závode navarenou asfaltovou hydroizolačnou manžetou.  HL5100TKKatalog / Balkony a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaTeleso balkónového a terasového vpustu DN75 horizontálny

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.