Zásuvný podlahový vpust vertikálny, izolačnými manžetami zasunúť do bezhrdlového potrubia DN110. Používa sa na podlahy, ktoré nie sú izolované proti vlhkosti ako napr. WC wvo voľnom priestranstve. Potrubie je zarovno základového betónu odrezané, vpust sa nastokne a hotovo. Vybavený nezámrznou zápachovou klapkou s nerezovým rámom 121 x 121 mm, systém "Klick-Klack". a nerezová vtoková mriežka 115 x 115 mm.Stavebná krytka je predmetom dodávky.