HL68H.0/110Catalog / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniAttica drain with bitumen membrane and PP-wastepipe DN110  HL68H.0/50Catalog / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniAttica drain with bitumen membrane and PP-wastepipe DN50  HL68H.0/75Catalog / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniAttica drain with bitumen membrane and PP-wastepipe DN75  HL68KHCatalog / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniAttica drain with bitumen membrane  HL80HCatalog / shkarkim tarrace / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, 123x123 / 115x115mm  HL80HRCatalog / shkarkim tarrace / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, kapuç pilete rrethore d 131mm / d 112mm  HL81GHCatalog / shkarkim tarrace / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues ballkoni dhe tarrace DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, 150x150mm / 137x137mm gize  HL90KHCatalog / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues për ballkon dhe tarracë DN40/50 me manshetë bitumi  HL510NKHCatalog / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniElement shkarkimi DN40/50 me manshetë bitumi  HL5100THCatalog / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacionishkarkues ballkoni dhe tarrace DN75 horizontal me manshetë bitumi dhe kllapë kundërmimi rezistente ndaj ngricës, 145x145mm / 138x138mm  HL5100THGCatalog / shkarkim tarrace / horizontalisht / Manshetë bitumiDrain DN75 horizontal with bitumen flange, frost-proof stench flap, cast iron frame 190x190mm, cast iron grate 175x175mm  HL5100THKCatalog / shkarkim tarrace / horizontalisht / fllanxhë guarnacioniShkarkues për ballkon dhe tarracë DN75 horizontal me manshetë bitumi

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.