HL - historie úspěchu!

V roce 1955 založili pánové Leopold Hutterer a Viktor Lechner firmu, která měla vyrábět převážně produkty z olova pro instalace související s odtokem vody a pro chemický průmysl. Byly dány jak technické, tak obchodní předpoklady pro vybudování firmy, která mohla vyhovět mnohostranným požadavkům tohoto odvětví.Začátek byl velmi skromný, ale brzy mohla být postavena malá výrobní hala a o několik roků později byl zakoupen výrobní areál (dnešní sídlo firmy). Díky píli a prozíravosti se firma pomalu rozvíjela.V průběhu let se v odvětví instalační techniky projevila citelná změna tendence, a to používat namísto olova plast. Tento obrat byl včas rozeznán a během několika málo roků byl automaticky proveden systematický přechod z olova na plast. Tato cesta byla tvrdá, avšak úspěšná. Dnes zásobujeme produkty z plastu nejen rakouský trh, více jak polovina výrobků představuje firemní export.Když v roce 1982 zemřel společník Leopold Hutterer, vstoupila do vedení firmy jeho dcera, paní Christl Schütz-Hutterer, a vedla firmu se společníkem Viktorem Lechnerem až do roku 1998, kdy pan Lechner zemřel. Od té doby společnost, která byla v roce 2001 restrukturalizována na společnost s ručením omezeným, vede paní Schütz-Hutterer sama, a to s dlouholetou činorodou podporou týmu vynikajících odborníků. Firma nyní vystupuje pod názvem

HL Hutterer & Lechner GmbH

roce 1993 byl přikoupen sousední areál o rozloze 6.000 mů, takže byl k dispozici dostatek místa pro další expanzi.Díky stálému vývoji nových produktů a díky intenzivní péči a poskytování podpory velkoobchodu a instalatérům si firma zajistila dobré jméno jak v tuzemsku, tak v zahraničí..Podnik je dnes v areálu na ploše 10 000 m2 vybaven nejmodernějšími výrobními zařízeními a zařízeními pro opracování a disponuje dobře zařízenou výrobnou nástrojů a forem, kde jsou zhotovovány vstřikovací formy, zařízení a speciální stroje, kterých je ve firmě zapotřebí. Momentálně pracuje ve firmě asi 100 zaměstnanců.Od roku 1990 firma HL usilovala o export do států ve východní a střední Evropě. V roce 1990 byla v Budapešti založena informační kancelář pro Madarsko. Velmi rychle pak vznikly kanceláře v Brně, Bratislavě, Varšavě, Mariboru, Miláně a Sofii a před rokem přibyla Moskva. Exportní trhy v západní Evropě jsou obstarávány z Německa. Inovativní výrobky HL a intenzívní zpracování trhu vedly ke skutečnosti, že dnes je exportováno 60% produkce.Díky stálému úsilí v oblasti jakosti získala v roce 1995 certifikát o jakosti ISO 9001. V popředí firemní filozofie stojí u HL jakost a inovace produktů, stejně jako úsilí o rychlé a spolehlivé splnění přání a potřeb zákazníků, nebot:

HL se stará od dobrý odtok.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.