Tesnilne garniture in tesnilni spojni elementi:

HL ponuja tesnilne garniture serije HL83, serije HL84 in serije HL86, ki ustrezajo različnim vrstam odtokov in so različnih velikosti. Z izvedbami spojnih elementov HL83.0, HL84.0 in HL86.0 lahko na gradbišču vpnemo v razpoložljivo folijo.

HL83 Serja

Ta tesnilna garnitura se sestoji iz nerjaveče jeklene prirobnice 196 x 114 mm, ustničnega tesnila, elementa folije z Dm. 400 mm ter 6 vijaki. Ta velikost ustreza naslednjim odtokom špartnih tal, balkonov in teras:serije HL70, HL80 , serije HL81G, serije HL90, HL92, HL300, HL304, serije HL310N in serije HL510N. Montaža garnuture je povsem preprosta:
Po vložitvi ustničnega tesnila v utor obroča odtoka bo element folije položen centrično in s prirobničnim obročem in vijaki z zato predvidenem utorom povezan z odtokom.
Tako fiksiran del folije služi sedaj kot prehod oz. povezava od odtoka na izolacijo. Samo tako naležejo izvrtine vijakov obeh prirobnic (odtoka in nerjavečega jeklenega obroča) ena na drugo. Pri tem je pomembno, da vozlički prirobnice odtoka segajo v utor nerjavečega jeklenega obroča.

Predpostavka za 100% tesnenje je seveda pravilna izbira elementov folije glede na uporabljeno tesnilo.Ta element folije lahko pripravi montažer ali ga lahko dobite od nas. Serijsko nudimo dele folij za naslednje izolacije:

 • HL83 z EPDM-folijo (Ethylen-Propylen-Terpolymere-Kabvčuk) za
  - EPDM-izolacijske trakove
  - Bitumenske premaze, Bitumenski karton in Polymerbitumenski varilni trak
  (Obdelovalna temperatura max. 180° C)
 • HL83.M z Montaplast-B folijo (3 – slojna tekstilna folija z vložkom kavčuka) za:
  - Alternativno izolacijo z 2-komponentno Epoxydno smolo
  - 2-komponentno disperzijo umetne smole (npr.: Deitermann "Superflex")
 • HL83.P s PVC-folijo za
  Nalepljanje ali vaerenje s PVC-izolacijskim trakom
 • HL83.B s svinčevo folijo za
  - svinčene podloge
 • HL83.H s Polymer-Bitumensko manšeto za
  - priključitev na bitumenski varilni trak
  >> Ta izvedba je lahko zadovoljiva le kot rešitev problema, kajti za te vrste tesnenja ponujamo vrsto odtokov s tovarniško navarjenimi bitumenskimi manšetami.

Pri vseh oblikah tega postopka tesnenja velja, da voda zaradi netesnosti oz. izcedna voda, ki se nahaja na površini izolacije, mora odteči skozi odtok. Vezno mesto med telesom odtoka in okvirnim nastavkom oz. cevnim podaljškom ne sme biti tesno. Zatorej je O-tesnilo okvirnega nastavka oz. cevnega podaljška opuščeno ali je uporabiti specialno za ta postopek razviti obroč za odvodnjavanje HL180!

HL84 Serie

Ta tesnilna garnitura se sestoji iz nerjavečega jeklenega prirobničnega obroča 220x155 mm, spojnega obroča, elementa folije s Dm. 500 mm ter nosilnega obroča. Velikost ustreza naslednjim odtokom branžnih tal: HL72.1 in HL317.
Montaža teh tesnilnih garnitur se izvede sledeče:
Element folije tu ne bo pritrjen na odtok z vijaki, ampak z krožnato oblokovanim nerjavečim jeklenim obročem preko tesnila za stiskanje. Nosilni obroč je neke vrste centrirni obroč, ki oprijema okvirni nastavek oz. cevni podaljšek ter omogoča s tem željeno odvodnjavanje izolacijske površine v odtok.
Pri uporabi neznane folije in HL84.0 je potrebno paziti, da le ta ni debelejša od 2 mm ter da je gibljiba in raztegljiva.

 • HL84 z EPDM-folijo (Ethylen-Propylen-Terpolymere-Kavčuk) za:
  - EPDM-tesnilne trakove
  - Bitumenske premaze, bitumensko lepenko in polymerbitumenske varilne trakove (Temperatura obdelave max. 180° C)
 • HL84.M z Montaplast-B folijo (3 – slojna tekstilna folija z vložkom kavčuka) za:
  - alternativno tesnenje z 2- komponentno epoxy smolo
  - 2-komponentne disperzije umetne smole (npr.: Deitermann "Superflex")
 • HL84.P z PVC-folijo za
  lepljenje ali varjenje s PVC-izolacijskimi trakovi

HL84 Serija za strešne odtoke

Za strešne odtoke serij HL60, HL61, HL62, HL63, HL64 in HL69 obstajajo naslednje, specialno določene tesnilne garniture:

 • HL84.CU z obrobo iz bakrene pločevine
  - za vgradnjo na površine iz bakrene pločevine
 • HL84.E z obrobo iz pocinkane jeklene pločevine
  - za vgradnjo na površine iz pocinkane jeklene pločevine
 • HL84.H s polymer-bitumenso manšeto za
  - navezavo na bitumenske varilne trakove
  >> Ta izvedba je lahko zadovoljiva le kot rešitev problema, kajti za te vrste tesnenja ponujamo vrsto strešnih odtokov s tovarniško navarjeno bitumensko manšeto.

HL86 serija

Te tesnilne garniture sestavljajo nerjaveč jekleni prirobnični obroč 278 x 198 mm, ustnično tesnilo, element folije s Dm. 500 mm ter 8 vijakov. Ta velikost ustreza odtokom serije Perfekt (veliki odtoki za garaže, parkirne površine, dvorišča itd).
Motaža garniture je analogna seriji HL83.

 • HL86 z EPDM-folijo (Ethylen-Propylen-Terpolymere-Kavčuk) za:
  - EPDM-tesnilne trakove
  - Bitumenske premaze, bitumensko lepenko in polymerbitumenske varilne trakove (Temperatura obdelave max. 180° C)
 • HL86.M z Montaplast-B folijo (3 – slojna tekstilna folija z vložkom kavčuka) za:
  - alternativno tesnenje z 2- komponentno epoxy smolo
  - 2-komponentne disperzije umetne smole (npr.: Deitermann "Superflex")
 • HL86.P z PVC-folijo za
  - lepljenje ali varjenje s PVC-izolacijskimi trakovi
 • HL86.B s sinčevo folijo za
  - svinčeve podloge
 • HL86.H s polymer-bitumenso manšeto za
  - navezavo na bitumenske varilne trakove
  >> Ta izvedba je lahko zadovoljiva le kot rešitev problema, kajti za te vrste tesnenja ponujamo vrsto odtokov s tovarniško navarjeno bitumensko manšeto.

Tovarniško opremljeni odtoki z bitumensko manšeto

Kot optimalno povezavo z izolacijami na bitumenski osnovi ponujamo vrsto odtokov, ki so opremljeni s tovarniško navarjeno polymer-bitomensko manšeto. Tu se v zapletenem postopku poveže bitumenska manšeta s plastiko telesa odtoka in nudi pri tem največjo zanesljivost tesnenja na bazi varilnih trakov. Na ta način obdelane odtoke boste spoznali po črki „H“ , ki nadomešča prvotno označbo „HUL“ ali hulbit. Vsem je skupen pomen "Hutterer und Lechner - Bitumen".

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.