Izolační soupravy a izolační svěrné prvky

HL nabízí, v závislosti na různých druzích odtoků, různé velikosti izolačních souprav, HL83 Serie, HL84 Serie a HL86 Serie. Pomocí provedení HL83.0, HL84.0 a HL86.0 (svěrné prvky) lze sevřít fólie dodané ze strany stavby.

HL83 Serie

Tyto izolační soupravy sestávají z jednoho přírubového kroužku z ušlechtilé oceli 196 x 114 mm, jednoho manžetového (břitového) těsnění, fóliového prvku s Dm. 400 mm a ze 6 šroubů. Tato velikost je vhodná pro následující odtoky určené pro podlahy, balkony a terasy:
HL70, série HL80, série HL81G, HL90, HL92, HL300, HL304, série HL310N a série HL510N.
Montáž této soupravy je velmi jednoduchá:
Po vložení manžetového (břitového) těsnění do žlábku v pevné přírubě vtoku se vystředěně položí fóliová manžeta a je pomocí přírubového kroužku a šroubů za použití upínacích prvků určených pro tento účel spojena s odtokem. Přitom je důležité, aby nopy na přírubě vtoku vyčnívaly do vybrání svorky z ušlechtilé oceli. Jen tak mohou a budou otvory pro šrouby obou přírub (odtok a svorka z ušlechtilé oceli) ležet nad sebou. Takto fixovaná část fólie slouží pouze jako přechod, příp. spojení odtoku a izolace.
Předpokladem pro 100%-ní utěsnění je přirozeně výběr správného fóliového prvku pro právě použitý izolační materiál. Tento fóliový prvek může již být poskytnut izolatérem nebo člověkem provádějícím izolace nebo jej můžeme dodat my. Sériově nabízíme fóliové segmenty pro následující izolační materiály:

 • HL83 s EPDM-fólií (Ethylen-Propylen-Terpolymere-kaučuk) pro
  - EPDM-izolační dráhy
  - bitumenové nátěry, stěrkové hydroizolace – např. Ardex (Ardulan 8+9)
 • HL83.M s Montaplast-B fólií (textilní fólie pro:
  - alternativní utěsnění s dvousložkovými epoxidovými pryskyřicemi
  - 2-složkové disperze z umělých pryskyřic ( pro všechny běžné stěrkové hydroizolace od.: Deitermann, Mapei, Schomburg, Ardex, PCI, Schönox, Knauf, Sika, Remmers, Paramo, Murexin, Izolplast, Technokolla, Urseta, Kiesel, Botament, Dyckerhoff, Dico, Acidotechna, Hasoft…..)
 • HL83.P s PVC-fólií pro
  slepení nebo svaření s PVC-izolačními fóliemi
 • HL83.B s olověnou fólií pro
  - olověné fólie
 • HL83.H s polymer-bitumenovou manžetou pro
  - spojení s bitumenovými pásy
  >> Na toto provedení by však mělo být nahlíženo pouze jako na řešení problému, protože pro tento druh izolací nabízíme celou řadu odtoků s bitumenovou manžetou přivařenou z výroby.

U všech forem této metody izolace platí, že prosakující voda, která se objeví na úrovni izolace, má odtéci odtokem. Spojovací místo mezi tělem odtoku a nástavným rámem, příp. NESMÍ být těsné. Proto je nutno upustit od O-kroužku u nástavných rámů popř. prodlužovacích nástavců. Je možno použít také odvodňovací kroužek HL180 vyvinutý speciálně pro kapacitně maximální odvodnění z úrovně hydroizolace v konstrukcích „ s obrácenou skladbou“ nebo bez vlepované dlažby (např. dlažba na terčích, v štěrkovém podsypu).

HL84 Serie

Tyto izolační soupravy sestávají z jedné izolační svorky 220 x 155 mm z ušlechtilé oceli, jednoho dvoubřitého svorného těsnění, jednoho fóliového prvku s Dm. 500 mm a jednoho nosného kroužku. Tato velikost je vhodná pro následující odtoky určené pro podlahy: HL72.1, HL317 a jejich možných kombinací.
Montáž těchto izolačních souprav se provádí následovně:
Fóliový prvek zde nebude upevněn na pevnou přírubu vtoku šrouby, ale je pomocí talířovité svorky z ušlechtilé oceli vtažen přes svorné těsnění až po zaklapnutí (zapadnutí) kroužku do pouzdra odtoku. Nosný kroužek je druh středícího kroužku, který „přidrží“ nástavný rám popř. prodlužovací nástavce a zaručuje požadovaný odvod vody z izolační úrovně do odtoku.
Při použití cizí fólie a HL84.0 je nutno dbát na to, aby nebyla silnější než 2 mm a aby byla pružná, příp. roztažitelná.

 • HL84 s EPDM-fólií (Ethylen-Propylen-Terpolymere-kaučuk) pro
  - EPDM-izolační fólie, stěrkové hydroizolace – např. Ardex (Ardulan 8+9)
 • HL84.M s Montaplast-B fólií (třívrstvá textilní fólie s kaučukovou vložkou) pro:
  - alternativní utěsnění pomocí dvousložkových epoxidových pryskyřic
  - 2-složkové disperze z umělých pryskyřic ( pro všechny běžné stěrkové hydroizolace od.: Deitermann, Mapei, Schomburg, Ardex, PCI, Schönox, Knauf, Sika, Remmers, Paramo, Murexin, Izolplast, Technokolla, Urseta, Kiesel, Botament, Dyckerhoff, Dico, Acidotechna, Hasoft…..)
 • HL84.P s PVC-fólií pro
  slepení nebo svaření PVC-izolačními fóliemi

HL84 Serie pro střešní odtoky

Pro střešní odtoky sérií HL60, HL61, HL62, HL63, HL64 a HL69 existují následující speciální izolační soupravy:

 • HL84.CU s límcem z měděného plechu
  - pro vestavbu do krytiny z měděného plechu
 • HL84.E s límcem z pozinkovaného ocelového plechu
  - pro vestavbu do krytin z ocelového plechu
 • HL84.H s polymer-bitumenovou manžetou pro
  - napojení na bitumenové pásy
  >> Na toto provedení by však mělo být nahlíženo pouze jako na řešení problému, protože pro tento druh izolací nabízíme celou řadu střešních odtoků s bitumenovou manžetou přivařenou z výroby.

HL86 Serie

Tyto izolační soupravy sestávají z jednoho přírubového kroužku 278 x 198 mm z ušlechtilé oceli, jednoho manžetového (břitového) těsnění, jednoho fóliového prvku s Dm. 500 mm a z 8 šroubů. Tato velikost je vhodná pro odtoky série Perfekt (velké odtoky pro garáže, parkovací plochy, dvory atd.).
Montáž garnitury se provede analogicky jako u HL83 Serie.

 • HL86 s EPDM-fólií (Ethylen-Propylen-Terpolymer-kaučuk) pro
  - EPDM-izolační dráhy, stěrkové hydroizolace – např. Ardex (Ardulan 8+9)
 • HL86.M s Montaplast-B fólií (třívrstvá textilní fólie s kaučukovou vložkou) pro:
  - alternativní utěsnění pomocí dvousložkových epoxidových pryskyřic
  - 2-složkové disperze z umělých pryskyřic ( pro všechny běžné stěrkové hydroizolace od.: Deitermann, Mapei, Schomburg, Ardex, PCI, Schönox, Knauf, Sika, Remmers, Paramo, Murexin, Izolplast, Technokolla, Urseta, Kiesel, Botament, Dyckerhoff, Dico, Acidotechna, Hasoft...)
 • HL86.P s PVC-fólie pro:
  - slepení nebo svaření s PVC-izolačními dráhami
 • HL86.B s olověnou fólií pro
  - olověné fólie
 • HL86.H s polymer-bitumenovou manžetou pro
  - napojení na bitumenové pásy
  >> Na toto provedení by však mělo být nahlíženo pouze jako na řešení problému, protože pro tento druh izolací nabízíme celou řadu střešních odtoků s bitumenovou manžetou přivařenou z výroby.

Odtoky vybavené z výroby bitumenovou manžetou

Jako optimální spojení s bitumenovými izolacemi nabízíme řadu odtoků, které jsou vybaveny z výroby navařenou polymer-bitumenovou manžetou. Zde je pomocí náročné metody bitumenová manžeta spojena s plastem tělesa vtoku( naví je sevřena k tělu vtoku i nerezovou svornou přírubou i mechanicky) a poskytuje tak nejvyšší bezpečnost u izolací na základě svarových napojení. Odtoky zpracované tímto způsobem rozeznáte podle písmena „H“, které nahrazuje původní označení „HUL“ nebo „hulbit“. Všem je společný význam „Hutterer und Lechner - Bitumen“.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.