Zestawy izolacyjne:

Do wszystkich typów wpustów posiadamy komplety izolacyjne: seria: HL83, 84 i 86. Oprócz tego zestawy montażowe serii: HL83.0, HL84.0 i HL86.0 dla montażu dowolnego płaszcza izolacyjnego.

Seria HL83

Komplet uszczelniający składa się z pierścienia ze stali szlachetnej 196 x 114 mm, uszczelki wargowej, folii o średnicy 400 mm i 6 śrub. Wielkość ta pasuje do następujących wpustów: HL70, seria HL80, seria HL81G, HL90, HL92, HL300, HL304, seria HL310N i seria HL510N.
Montaż zestawu jest bardzo prosty:
Po włożeniu uszczelki wargowej w zagłębienie kołnierza wpustu kładziemy folię, następnie pierścień ze stali szlachetnej i wszystkie te elementy przykręcamy śrubami do kołnierza danego wpustu. Tak trwale zamocowana folia służy teraz jako przejście względnie połączenie wpustu i uszczelnienia.
Ważne jest zwrócenie uwagi na to, ażeby czopy kołnierza wpustu wystawały ponad pierścień ze stali szlachetnej.

Warunkiem 100% uszczelnienia jest oczywiście każdorazowy dobór odpowiedniej folii do materiału uszczelnienia. Folia ta musi być dobrana przez osobę wykonującą izolację lub wskazana przez producenta.
Poniżej przedstawiamy folie dla następujących materiałów uszczelniających:

 • HL83 z folią EPDM (kauczuk syntetyczny-etylen-propylen-polimer smołowy), dla
  - Pasma materiału uszczelniającego EPDM
  - Powłoki bitumicznej, papy bitumicznej i polimer-bitumu przyspawanego pasma o temperaturze obróbki max. 180° C)
 • HL83.M z montażową masą plastyczną folia B 3 – warstwy folii tkaninowej z przekładką kauczukową) dla:
  - Alternatywnego uszczelnienia z 2 składnikową żywicą epoksydową
  - 2-składnikowej żywicy syntetyczno dyspersyjnej(np. Deitermann "Superflex")
 • HL83.P z folią PVC do:
  Przyklejenia lub przyspawania z pasmem materiału PVC
 • HL83.B z folią ołowianą dla podłoża ołowianego
 • HL83.H z pierścieniem samouszczelniającym ze zgrzewalnym pasmem bitumiczno polimerowym
  Ø Ponieważ jest to tylko jedno z rozwiązań, dlatego też dla tego rodzaju uszczelnień proponujemy bogaty wybór wpustów, specjalnie do tego przystosowanych, które posiadają fabrycznie zamontowane pierścienie samouszczelniające bitumiczno polimerowe.

We wszystkich modelach uszczelnień chodzi o to, że woda ociekająca względnie przecieki, które pojawiają się na płaszczyźnie uszczelnienia, winny spływać poprzez wpust. To znaczy spoina termoelementu pomiędzy korpusem wpustu a ramą nasadową lub elementem nadbudowy NIE może być szczelna. Dlatego pomija się O-Ring ramy nasadowej względnie elementu nadbudowy lub stosuje się pierścień HL180!

Seria HL84

Komplet uszczelniający składa się z pierścienia ze stali szlachetnej 220 x 155 mm, pierścienia zaciskowego, folii o średnicy Dm. 500 mm i pierścienia nośnego. Wielkość ta pasuje do następujących wpustów: HL72.1 i HL317.
HL84 nie jest bezpośrednio przykręcany śrubami do kołnierza wpustu. Tutaj folia uszczelniająca jest wciągana za pomocą pierścienia ze stali szlachetnej poprzez uszczelkę uciskową do samozatrzasku pierścienia w korpusie wpustu. W komplecie zestawu HL 84 znajduje się tzw. pierścień nośny. Jest to pierścień centrujący ramę nasadową lub element nadbudowy, który tworząc zamierzoną nieszczelność gwarantuje odbiór wody ociekowej.
Bei Verwendung einer Fremdfolie und HL84.0 ist darauf zu achten, dass diese nicht stärker als 2 mm und flexibel bzw. dehnbar ist.

 • HL84 z foliąEPDM (kauczuk syntetyczny-etylen-propylen-polimer smołowy), dla
  - Pasma materialu uszczelniajacego EPDM
  - Powłoki bitumicznej, papy bitumicznej i polimer-bitumu przyspawanego pasma o temperaturze obróbki max. 180° C)
 • HL84.M z montażową masą plastyczną folia B (3 – warstwy folii tkaninowej z przekładką kauczukową) dla:
  - Alternatywnego uszczelnienia z 2 składnikową żywicą epoksydową
  - 2-składnikowej żywicy syntetyczno dyspersyjnej (np. Deitermann "Superflex")
 • HL84.P z foliąPVC do:
  Przyklejenia lub przyspawania z pasmem materiału PVC

Seria HL84 dla wpustów dachowych

Dla wpustów dachowych serii HL60, HL61, HL62, HL63, HL64 i HL69 przygotowano następujące komplety uszczelniające:

 • HL84.CU z kołnierzem z blachy miedzianej
 • HL84.E z kołnierzem z blachy
 • HL84.H z pierścieniem samouszczelniającym ze zgrzewalnym pasmem bitumiczno polimerowym Ponieważ jest to tylko jedno z rozwiązań, dlatego też dla tego rodzaju uszczelnień proponujemy bogaty wybór wpustów dachowych, które posiadają fabrycznie zamontowane pierścienie samouszczelniające bitumiczno polimerowe.

Seria HL86

Komplet uszczelniający składa się z pierścienia ze stali szlachetnej 278 x 198 mm, uszczelki wargowej, folii o średnicy Dm. 500 mm i 8 śrubunków. Wielkość ta pasuje do następujących wpustów serii Perfekt (wpusty garażowe, parkingowe, podwórzowe itd.).
Montaż odbywa się analogicznie jak dla serii HL83.

 • HL86 z foliąEPDM (kauczuk syntetyczny-etylen-propylen-polimer smołowy), dla
  - Pasma materiału uszczelniającego EPDM
  - Powłoki bitumicznej, papy bitumicznej i polimer-bitumu przyspawanego pasma o temperaturze obróbki max. 180° C)
 • HL86.M z montażową masą plastyczną folia B (3 – warstwy folii tkaninowej z przekładką kauczukową) dla:
  - Alternatywnego uszczelnienia z 2 składnikową żywicą epoksydową
  - 2-składnikowej żywicy syntetyczno dyspersyjnej (np. Deitermann "Superflex")
 • HL86.P z folią PVC do:
  Przyklejenia lub przyspawania z pasmem materiału PV
 • HL86.B z folią ołowianądla podłoża ołowianego
 • HL86.H z pierścieniem samouszczelniającym ze zgrzewalnym pasmem bitumiczno polimerowym
  Ø Ponieważ jest to tylko jedno z rozwiązań, dlatego też dla tego rodzaju uszczelnień proponujemy bogaty wybór wpustów, specjalnie do tego przystosowanych, które posiadają fabrycznie zamontowane pierścienie samouszczelniające bitumiczno polimerowe.

Werksseitig mit Bitumenmanschette ausgestattete Abläufe

Als optimale Verbindung zu bituminösen Abdichtungen bieten wir eine Reihe von Abläufen an, welche mit werksseitig aufgeschweißter Polymer-Bitumen-Manschette ausgestattet sind. Hier wird in einem aufwendigen Verfahren die Bitumenmanschette mit dem Kunststoff des Ablaufkörpers verbunden und bietet somit höchste Sicherheit bei Abdichtungen auf Schweißbahnenbasis. Sie erkennen auf diese Art verarbeitete Abläufe am Buchstaben „H“, welcher die ursprünglichen Bezeichnungen „HUL“ oder „hulbit“ ablöste. Allen gemeinsam ist die Bedeutung „Hutterer und Lechner - Bitumen“.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.