Изолационни гарнитури и притискащи пръстени:

HL предлага подходящи за подовите сифони различни големини и видове изолационни гарнитури: серия HL83, серия HL84, серия HL86. Посредством притискащите пръстени HL83.0, HL84.0 и HL86.0 можете да свържете вашите мембрани, които са налични на обекта.

Серия HL83

Тези уплътняващи гарнитури се състоят от неръждаем притискащ пръстен Ø196х114мм, гумен уплътнителен пръстен, мембрана 400х400мм и 6 винта. Този тип е подходящ за следните сифони за подове, тераси и балкони:
HL70, серия HL80, серия HL81, HL90, HL92, HL300, HL301, HL304, серия HL310N, HL311 и серия HL510N.
Монтажа на гарнитурата е замислен да става по елементарен начин. В тялото на подовия сифон, в съответния канал на фланеца, се поставя гумения уплътнителен пръстен, центрира се отгоре парчето мембрана, притиска се с неръждаемия пръстен и се завиват винтовете. Важно е при това да се внимава, фиксиращите пъпки от фланеца на сифона да заемат своето място в неръждаемия пръстен. Само така ще съвпаднат отворите за винтовете от фланеца на сифона и неръждаемия пръстен. Така фиксираното парче мембрана служи като преходник или свързващ елемент между подовия сифон и хидроизолацията.
Предпоставка за едно 100%-уплътняване е разбира се изборът на подходящото парче мембрана за съответната хидроизолация. Това парче мембрана може да бъде доставено от монтажника на хидроизолацията или от наша страна. Ние Ви предлагаме парчета мембрани за следните хидроизолации:

 • HL83 - с EPDM-мембрана (Етилен-Пропилен-Терполимер-Каучук) за:
  - EPDM-мембрани
  - битумни бои, битумни картони, също и за полимер-битумни мембрани за заваряване
  (обработваща температура до 180° C)
 • HL83.M - с мембрана от Montaplast-B 2 слоя текстилно фолио с каучукова вложка) за:
  - "разливни" алтернативни хидроизолации - 2-компонентни епоксидни смоли
  - дисперсии от синтетични смоли (например Deitermann „Superflex“).
  Може да се използват и еднокомпонентни смоли, но след разливането им трябва да се изчака до пълното им засъхване.
 • HL83.P - с PVC-мембрана за
  залепване или заваряване с PVC хидроизолации.
 • HL83.B - с Bleifolie за
  - оловни хидроизолации.
 • HL83.H - с полимерно-битумна мембрана за
  - връзка със заваряеми битумни хидроизолации.
  >> Тези гарнитури са предвидени да решават само единични проблеми, защото за този вид хидроизолации ние Ви предлагаме поредица от сифони със заводски вградени битумни парчета мембрани, които са пригодени специално за заваряване към битумни хидроизолации.

При всички тези типове на свързване с хидроизолации е в сила правилото, че процеждащата или просмукваща се в подовата конструкция вода, която попада след това върху хидроизолацията, трябва да премине през подовия сифон или воронка. Това означава, че съединението между тялото на сифона и наставката (респ. удължителния елемент) не трябва да бъде уплътнено. Така, че не трябва да се поставя гумения уплътнителен пръстен върху наставката (респективно удължителния елемент) или да се използва специално разработения за тази цел отводнителен пръстен HL180.

Серия HL84

Тези уплътняващи гарнитури се състоят от притискащ пръстен от неръждаема стомана Ø220х155мм, уплътнителен пръстен, мембрана 500х500мм, дистанционен пръстен. Този тип е подходящ за подовите сифони от сериите HL72.1 и HL317.
Монтажа на тази гарнитура се изпълнява по следния начин:
Парчето мембрана в този случай вече не се закрепва към сифона с винтове, а се набива с вдлъбнатия пръстен от неръждаема стомана през уплътнителния пръстен до щракване на пръстените в тялото на сифона. Дистанционния пръстен служи като центриращ пръстен, който обхваща наставката (респективно надстройващия елемент) и осигурява необходимите пролуки между наставката и тялото на сифона. Така се гарантира дренажа на просмукващата вода през сифона.
При употребата на HL84.0 и чуждо парче мембрана, трябва да се съблюдава то да не бъде по-дебело от 2 mm и да е еластично, т.е да може лесно да се огъва.

 • HL84 - с EPDM-мембрана (Етилен-Пропилен-Терполимер-Каучук ) за:
  - EPDM мембрани
  - битумни бои, битумни картони, също и за полимер-битумни мембрани за заваряване
  (обработваща температура до 180° C)
 • HL84.M - с мембрана от Montaplast-B (2 слоя текстилно фолио с каучукова вложка) за:
  - "разливни" алтернативни хидроизолации - 2-компонентни епоксидни смоли
  - дисперсии от синтетични смоли (например Deitermann „Superflex“)
  Може да се използват и еднокомпонентни смоли, но след разливането им трябвя да се изчака до пълното им засъхване.
 • HL84.P - с PVC фолио за:
  залепване или заваряване с PVC хидроизолации.

Серия HL84 за воронки

За воронките от сериите HL60, HL61, HL62, HL63, HL64 и HL69 са на разположение следните специфични уплътняващи гарнитури:

 • HL84.CU с медна яка
  - за свързване с медни ламарини
 • HL84.E с яка от поцинкована ламарина
  - за вграждане в поцинковани ламарини
 • HL84.H с полимерно-битумна мембрана за
  - свързване с битумни хидроизолации
  >> Тези гарнитури са предвидени да решават само единични проблеми, защото за този вид хидроизолации ние Ви предлагаме поредица от сифони със заводски вградени битумни парчета мембрани, които са пригодени специално за заваряване към битумни хидроизолации.


Серия HL86

Тези уплътняващи гарнитури се състоят от неръждаем притискащ пръстен Ø278х198мм, гумен уплътнителен пръстен, мембрана 500х500мм и 8 винта. Този тип е подходящ за подовите сифони от серията Perfekt (големи подови сифони за гаражи, сутерени, дворове, паркове и т.н.).
Монтажа на тези гарнитури се изпълнява по аналогичен начин, като серия HL83.

 • HL86 - с EPDM мембрана (Етилен-Пропилен-Терполимер-Каучук) за:
  - EPDM мембрани
  - битумни бои, битумни картони, също и за полимер-битумни мембрани за заваряване (обработваща температура до 180° C)
 • HL86.M - с мембрана от Montaplast-B (2 слоя текстилно фолио с каучукова вложка) за:
  - "разливни" алтернативни хидроизолации - 2-компонентни епоксидни смоли
  - дисперсии от синтетични смоли (например Deitermann „Superflex“)
  Може да се използват и еднокомпонентни смоли, но след разливането им трябва да се изчака до пълното им засъхване.
 • HL86.P - с PVC мембрана за
  - залепване или заваряване с PVC хидроизолации.
 • HL86.B - с оловна мембрана за
  - оловни хидроизолации
 • HL86.H - с полимерно-битумна мембрана за
  - връзка със заваряеми битумни хидроизолации
  >> Тези гарнитури са предвидени да решават само единични проблеми, защото за този вид хидроизолации ние Ви предлагаме поредица от сифони със заводски вградени битумни парчета мембрани, които са пригодени специално за заваряване към битумни хидроизолации.

WПодови сифони със заводски заварени битумни мембрани

Като оптимално свързване към битумни хидроизолации, ние предлагаме една поредица от такива сифони, към които още в производствени условия са монтирани полимерно-битумни парчета мембрани.
Тука, чрез една скъпо струваща технология се свързва парчето битумна мембрана с пластмасата от тялото на сифона, с което се предлага най-високата степен на сигурност при заваряване с битумни хидроизолации. Вие можете да различите този тип сифони по означението “Н”, което означава „Hutterer und Lechner - битуми“.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.