Нови изолиращи технологии

CeraDrain

Алтернативните хидроизолации и тънкослойните технологии за подови настилки удовлетворяват модерните изисквания – не само оптични (малки строителни височини - напр. за поддушови керамични настилки), но и хигиенните (басейни, болници, мокрите помещения във фитнес-зали и сауни, кухни и други подобни с настилки от керамични плочки). Тези технологии покриват също и строителните изисквания и норми (виж. DIN18024 “строителство без бариери”), а също и изискванията за сигурност. Принципът се състои в използването на разливни епоксидни смоли или лепила за плочки, които са водонепропускливи. Те правят възможна връзката с подовия сифон да бъде модерна и в същото време надеждна във времето. Системата CeraDrain е оптималното решение за това. Алтернативната хидроизолация изпълнена непосредствено под керамичната настилка, довежда до това, че обема под плочките не е просмукан с вода или изпълнен с водни пари. Основен елемент в системата CeraDrain е заводски излятата яка от полимербетон, която се замонолитва в подовата замаска. За перфектното изравняване с подовата настилка се използват 4 подпори в яката, които я настройват по височина с точност до милиметър. Металната мрежа, вградена в яката, допълнително усилва укрепването в замаската и предотвратява пропуквания от слягане при натоварени подове. Полимерна мрежа армира разливната хидроизолация в областта около яката и я предпазва от напукване. Сега вече можете спокойно и сигурно да нанесете еластичната алтернативна хидроизолация върху осигурената по този начин повърхност около сифона.

FlexDrain

Наставката FlexDrain за подови сифони предлага един опростен, но ефективен метод за модерните тънкослойни подови настилки, точно там, където конструкцията на пода е с много малка дълбочина. Перфорираният и каширан за плочки пластмасов фланец служи за здравото вграждане на наставката в замаската, а едновременно с това и за подложка за настилката от керамични плочки. При нанасянето на еластичната алтернативна хидроизолация, като армировка за допълнителна здравина, се полага FlexDrain-мембраната, която осигурява прехода към сифона още веднъж срещу напукване. Рамката на наставката при този начин на изпълнение вече не играе роля при уплътняването на сифона с плочките (край на силиконовите фуги) - така мястото на оттичане е стабилно и винаги уплътнено!
Тези наставки се предлагат най-вече за телата на подовите сифони с големи дебити HL317K и HL72.1K.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.