Nové metody izolace

CeraDrain

Alternativní utěsnění a tenkovrstvé konstrukce podlah splňují moderní požadavky – nejen optické (malé výšky vrstvy , např. pro obkládané sprchy), ale též hygienické (plovárny, nemocnice, vlhké prostory ve fitness-centrech a v saunách, kuchyních atd. jsou zpravidla obloženy obkladačkami); ale též stavební požadavky a předpisy pro "bezbariérové stavby ") a především bezpečnostní aspekty. Princip, kdy se použije zatření spár epoxidovými pryskyřicemi nebo lepidlo na obkladačky samotné jako vodu nepropustné těsnění, si vyžaduje modernější a spolehlivější možnost integrace odtoků. Systém CeraDrain je proto optimálním řešením. Utěsnění proběhne v přímém spojení s keramickými obklady,což vede k tomu, že podklad nemůže provlhnout. Jádro systému CeraDrain-systému tvoří zalitý límec z polymer-betonu, na který přímo navazuje spádový beton. K perfektnímu osazení slouží nastavovací nožky, pomocí nichž lze provést na milimetr přesné přizpůsobení výšky. Výztužná ocelová síť zalitá do límce přitom přesahuje do spádové mazaniny a zamezuje tvorbě trhlinek způsobených pohyby a sedáním v kritické přechodové oblasti. Při nanášení hydroizolace v provedení trvale elastických těsnících nátěrů je pro zesílení na betonový límec pokládána vložka ze skleněné tkaniny (perlinka), která dodatečně zabezpečuje přechod k odtoku. Trvale elastické izolace koncipované pro tenkovrstvé konstrukce podlah mohou být na tomto povrchu jednoduše a bezpečně zpracovány.

FlexDrain

FlexDrain nástavec s pevnou izolační přírubou HL370 nabízí jednoduchou avšak účinnou metodu v moderní technologii tenkovrstvých konstrukcí a právě tam, kde podlahové konstrukce vykazují velmi malou výšku. Děrovaná a textílií kašírovaná pevná plastová příruba zajistí pevné ukotvení v podlaze (mazanině) a funguje současně jako podklad pro nalepení keramických podlahových krytin. Při nanášení trvale elastického izolačního prostředku je pro zesílení položena PE textílie, která zajišťuje přechod k přírubě nástavce FlexDrain. Nástavec s rámečkem již při tomto způsobu montáže nemá žádnou izolační funkci (žádná silikonová spára!) – odtokové místo je trvale těsné!
tento nástavec s pevnou izolační přírubou nabízíme zatím pro výkonná podlahová odtoková tělesa HL317K a HL72.1K.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.