HL Greece

erforderlich ... Eingabe erfolderlich
optional ... Eingabe optional
Tselcon
Central Office
Christos Vas. Tselis E.E.
Old National Road Patras-Korinthos & Roumelioti
Ag. Vasileios, Tseleika
GR-26504 Rion

tel +30 2610 911411
fax +30 2610 911412
mobile+30 6973 793301
email s3ki6nz12ai3t0y

Branch office
27-29 Karaiskaki St.
GR-26225 Patras

tel +30 2610 620524
fax +30 2610 225440
email s3ki6nz12ai3t0y